Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 başvuruları devam ediyor! “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.”

2022 teması: UZAY
2022 tema cümlesi: “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.”
2022 Seçici Kurulu: Burcu Aktaş, Murat Özyaşar, Ömer Açık, Sibel K. Türker,
Dr. Müren Beykan
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2022

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022

“Benim denize girdiğim yerlerden şimdi arabalar geçiyor, benim top oynadığım sahalarda bloklar yükseliyor. Bir taraftan İstanbul’un eski halini düşünmek beni üzüyor; ama bir taraftan da beni mutlu ediyor. Yani tamam gelişiyor, her şey değişiyor, değişmek zaten hayatın içinde olan bir şey. Ama o günleri yaşamış olmanın mutluluğunu hissediyorum, o günleri bugün sizlere aktarabilmeyi seviyorum.” Zeynep Cemali

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 6, 7 ve 8. sınıflar

2022 teması UZAY

Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.”
Zeynep Cemali’nin Güzelce’de Bir Kaçak, Memo kitabından tema cümlesi

Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021-2022 öğretim yılında tüm okulların
6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

 1. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 2. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 4. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 5. Öykü, “Uzay” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz
  cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 6. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto,
  “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 7. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az,
  dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 8. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan
  öğrencinin adı yer almalıdır.
 9. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.
  Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya
  veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 10. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Pazartesi günüdür.
 11. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencinin adı soyadı,
  okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon
  numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü
  Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır.
  Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki
  Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak yeterli olacaktır:
  gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi
 12. Başvuru Formu ile birlikte şu 4 belge de yollanacaktır:
  1) Veli İzin Yazısı; 2) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma
  ve Rıza Metni; 3) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Muvafakat Belgesi;
  4) Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve
  Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış
  dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.
 13. Veli İzin Yazısı ve Muvafakat Belgesi, yarışmanın internet sayfasından
  indirilebilir. Her 2 belgenin, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından
  imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 14. Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı
  Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir.
  Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli
  ve öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması ve 2 belgenin de
  başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 15. Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında
  farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 16. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri
  tarafından denetlenir.
  Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler,
  seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında
  herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü
  en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler
  de Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler
  Kitapçığı’nda yer alır.
 17. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan
  öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital
  katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 18. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı
  Kitaplığı, eser sahibinden Muvafakat Belgesi ile izin almak kaydıyla yayımlama,
  yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 19. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış
  öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki
  yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler”
  olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 20. Yarışmaya katılan öykülerin, başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş,
  daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası
  tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden
  kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış
  olması gerekmektedir.
 21. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü
  takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım
  hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler
  değerlendirme dışı bırakılabilir.
 22. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler
  değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik
  aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan
  Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.
 23. Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2022 yılının eylül ayı içinde
  gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.
 24. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve sertifika verilecektir.
 25. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine,
  öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür
  belgesi sunulacaktır.
 26. Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine
  katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem, yarışmayı
  düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.
 27. Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esasına dayalıdır.
 28. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını
  kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon
  ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
  Yetkili: Oya Balkan
  Telefon: (0212) 212 99 73
  E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Yarışmanın 2022 broşürü için…
Katılım Koşulları için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir