Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu

Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu

Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Başvuru;

Buca Belediyesi tarafından, ilçeyi tanıtmak, Buca’nın tarihi ve kültürel ön plana çıkarmak, kent dokusu ve kentde sosyal yaşam gibi öğelerin fotoğraf sanatçıları tarafından fotoğraflanmasının sağlamak ve fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severleri buluşturmak amaçlarıyla Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf müsabakası müracaatları devam ediyor.

Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu

Düzenleyen: Buca Belediyesi tarafından İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliği
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği sayesinde.
Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir: 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi: AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 AĞUSTOS 2021
Ödüller: Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 250 ₺ (24 Adet)
Yarışmanın Konusu ve Amac
Yarışmanın konusu, Buca’nın Tarihi ve Kültürel Dokusu

Yarışmanın amacı, İzmir tarihinde önemli bir kültürel mirası barındıran Buca’yı tanıtmak, Buca’nın tarihi hoşliklerini ve kültürel dşayetlerini ön plana çıkarmak, kent dokusu ve kentde sosyal yaşam gibi öğelerin fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına imkân sağlayarak ilçemizin resim arşivini destekleyerek geleceğe miras bırakmak ve bunun yanı sıra fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severleri kentimizde buluşturmak amacıyla “Buca’nın Tarihi ve Kültürel Dokusu” teması ile 13-14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde ulusal perspektifte “Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu” gerçekleştirilecektir.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş (BUCAMAR) tarafından İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ya da Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli ya da Siyah-Beyaz, bütün fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları
Fotoğraf maratonu khamle müracaatları, 13 Ağustos 2021 günü saat 09.00 ile 15 Ağustos 2021 saat 16.00 arasında Buca Kültür ve Sanat Merkezi (Pembe Köşk) kayıt masasında “Khamle Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir.
Buca Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, müsabakacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden çok fotoğraf makinesi kullanımı halinde her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
Yarışmaya khamle bedavadir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların 13-14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Buca’da belirtilen alanlarda çekilmiş olması zorunludur.
Her khamlecı en çok 4 adet Sayısal Renkli ya da Siyah-Beyaz eserle müsabakaya katılabilir.
Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü bütün fotoğrafçıların katılmasına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden khamlecılar bu müsabakaya katılamazlar.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı prosedürler yapılması, karşıtlık ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olması gereklidir.
Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar müsabaka dışı bırakılır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir müsabakaya gönderilmesine; fotoğrafın resim, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Khamlecı, müsabaka için yüklediği fotoğrafların bütünüyle kendisine ait olduğunu ve bütün izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik birçok müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali belirleme edilen khamlecının elde ettiği ödül, unvan ve birçok kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer müsabakacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/ya da alamamış müsabakacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise khamlecının ödülü aykırılığın belirleme edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
TFSF onaylı/patronajlı bir müsabakaya katılmakla müsabakacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun ya da olmasın, müsabakaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına makulluğunun belirleme edilebileceğini daha önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki tüm imkân ve yöntemleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Khamlecının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi ya da sorunun çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi halinde khamlecı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her biçimde teşhir edilir.
TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel tahkîkatları basitlaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak sorunlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye dşayet bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını khamlecıdan isteyebilir.
BUCAMAR, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar (250 TL.) bir bedel ödeyerek satın alabilir.
BUCAMAR, makul gördüğü koşullarda müsabakanın bütününün ya da bir kısmının iptaline veya ertelenmesine karar verebilir. BUCAMAR, iptal veya erteleme durumlarında uygulanacak teknikleri ve kuralları saptama hakkına sahiptir. BUCAMAR, problemlerin ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, uygulama değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil birçok değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Khamle Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
Telif (Kullanım) Hakkı
Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle beraber Buca Belediyesi ve iştiraklerine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi veya kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
Khamlecı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların müsabaka sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan prosedüre, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, resim ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve içeriğindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması halinde ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, prosedüre, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile beraber düzenleyici kuruma ait olacaktır.
Bu biçimde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının bunun yanı sıra telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni netlikle geri almayacağını ve eserin yukarıyadaki biçimde kullanılmasını önlemeyeceğini ya da bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ilaveten hiçbir hak ve alacak isteğinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Khamlecı, müsabaka için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların bütünüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve bütün izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi ya da kısmen kullanılması halinde ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin bütün hukuki sorumluluğu khamlecıya aittir.
Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması durumunda eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. öğelerin fotoğrafının çekilmesine ve bir müsabakaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların bütün sorumluluğu müsabakacıya aittir.
Ödül alan, sergilemeye dşayet bulunan ve satın alınan fotoğraflar www.bucayikesfet.com adresinde ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, bunun yanı sıra Buca Belediyesi ve BUCAMAR ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve müsabakanın amacına makul şekilde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve afiş/billboard/raket şeklinde de kullanılabilecektir.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra kendiliğinden silinecektir.
Diğer Hususlar
Yarışmanın ödülleri, müsabaka müracaat onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri BUCAMAR tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri şahsi banka hesap/IBAN numaralarına BUCAMAR tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin şahsi banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi halinde ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı halinde hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir isteği olamaz.
Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı müsabaka takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar nedeniyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise internet siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren khamlecılara ödülleri elektronik bankacılık vasıtasıyla verilecektir.
Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusu ile ilgili elinden geldiğince hassas davranır, yalnız ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Khamlecılar, müsabaka müracaatsu sırasında kullandıkları adreslerin bu yolla yapılacak birçok teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Khamlecıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir biçimde sorumluluk kabul etmez.
Şartnamede belirtilmeyen konularda veya olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
Khamlecılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle müsabaka koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, müsabakacının müsabakaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkında sahip değildir.
Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
Yarışma çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, yalnızca “Khamle Başvuru Formu”nu doldurmuş müsabakacıların http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek yükledikleri eserlerin kabulü ile geçerli olacaktır. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gereklidir. Üyeliğin netleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon urlinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Khamleda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme prosedürleri daha önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olması gereklidir. Fotoğraf üzerinde khamlecının kimliğine dair isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olması gereklidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanmak mümkün.
İnternet üzerinden üye olma ya da müsabakaya katılma aşamasında sistemden ya da kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun hızlıca giderilecek ve khamlecı bilgilendirilecektir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası problemler için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
Seçici Kurul
Erhan KILIÇ – Buca Belediye Başkanı
Ali GÜNDÜZ – Buca Belediyespor Başkanı
Berk HIZLIATEŞ – BUCAMAR Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun KOCAMAN – Eğitmen & İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi
Prof. Dr. Kazım ÇAPACI – Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi & İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi
Seda ŞENGÖK – Fotoğrafçı & İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
G. Irmak AĞRI – İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & İzmir Büyükkent Belediyesi Fotoğraf Kulübü Yöneticisi
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin Buca Belediyesi ve BUCAMAR ev sahipliğinde bir araya gelmesi ile toplanır ve müsabaka sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi halinde toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması halinde, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı çevrimiçi olarak yapılabilir.

TFSF Temsilcisi: Metin ARAS
*Ödül töreninde fotoğraf sahibinin bulunamaması söz konusu olursa ödül, fotoğraf sahibinin daha önceden belirlediği ve yazılı olarak BUCAMAR’a bildirdiği bir temsilciye verilir.

*Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.

Yarışma Sekretaryası-İletişim
Adı ve Soyadı: Ozan Ertuğrul BUCAMAR Kurumsal İletişim Uzmanı

İrtibat Tel: Tel: 0 536 357 01 11

E-posta Adresi: ozanertugrul@bucamar.com.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-054” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 250 ₺ (24 Adet)

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: AĞUSTOS 2021
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 21 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 AĞUSTOS 2021

Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/ayrıntı/ulusal-buca-fotograf-yarismasi-maratonu-tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir