SÜT Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

SÜT Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

SÜT Yardım Başvurusu 2023, SÜT yardımı için müracaat icra eden kişiler doğum icra eden bebeğinin veya evlatlarının süt ihtiyacını gidermesi ihtiyaç duyulan kişilerdir. SÜT yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak suretiyle birçok belediye tarafınca yürütülmekte olan bir kampanyadır. Süt yardımı kampanyasının başlatılma amacı her çocuğun ve bebeğin süt ihtiyacının giderilmesi gerektiği düşüncesidir. Çocukların en temel gıda gereksinimleri içinde olan süt gereksinimlerini karşılamak amacı ile maddi durumu elverişli olmayan ve başvuruda bulunan ailelerin çocuklarına süt dağıtımı yapılır.

Süt yardımlarından yararlanmak isteyen kişilerin en önce müracaat şartlarını sağlamaları ve başvuruda bulunmaları gerekir. Süt yardım başvurusu yapmak için izlenmesi ihtiyaç duyulan yol şu şekildedir:

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılmakta olan süt yardımından yararlanmak için ALO 153 numaralı telefon hattını aramak gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi süt yardımı için İBB Portal üstünden T.C. hüviyet numarası ve gizyazı ile giriş yaparak da süt yardımı başvurusu yapılabilir.
 • İBB dışındaki belediyelere süt yardımı başvurusunda bulunmak için belediyelerin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma’ bürolarına şahsen giderek başvuruda bulunmak gerekir.
  İnternet üstünden başvuruda bulunmak istendiği vakit İç İşleri Bakanlığı’na bağlı e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama ekranından yararlanmak gerekir.

Başvuru sahiplerinin başvuruları incelemeye alınır. İnceleme sırasında en mühim kriter müracaat sahiplerinin maddi durumlarıdır.

Süt Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Süt yardım başvurusu için birtakım şartlar yerine getirilmelidir. Süt yardımlarında sağlanması ihtiyaç duyulan en mühim koşul müracaat sahiplerinin 3 ve 6 yaş içinde ufaklıklara haiz olmalarıdır. Bu yaş aralığında evladı olmayan kişilerin süt yardımı başvuruları çoğu zaman müspet olarak değerlendirilmez. Süt yardımı başvurusu için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Halk Süt projesi kapsamında verilen süt desteğinden yararlanmak isteyen gereksinim sahiplerinin başvuruda bulunabilmeleri için muhtaç aileler kapsamı içinde yer ediniyor olmaları gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin 3 ile 6 yaş içinde çocuğa veya ufaklıklara haiz olması gerekir.
 • Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafınca gelir tespiti yapılarak belirlenen muhtaç durumdaki ailelere yapılacak olan süt dağıtımında evlatların esas alınmasından kaynaklı olarak bu yardımın alınabilmesi için hem de bir çocuğa haiz olunması gerekir.

Bu şartları elde eden kişilerin, ikamet ettikleri bölgedeki belediyelere süt yardımı başvurusunda bulunmaları yeterlidir. Şartları sağlamakta olan ve kanıtlayabilen kişilerin başvuruları müspet olarak sonuçlandırılır.

Süt Yardımı Hangi İlleri Kapsıyor?

Süt yardımı icra eden şehirlerin sayısı çok azdır. Günümüzde Türkiye’de bulunmakta olan yalnızca 5 şehirde belediyeler tarafınca süt yardımı yapılıyor. Gerekli şartlar sağlandığı vakit, müracaat üstünde süt yardımı sağlamakta olan iller ve belediyeler şöyleki sıralanabilir:

 • İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Halk süt
 • Antalya Büyük Şehir Belediyesi
 • İzmir Büyük Şehir Belediyesi
 • Ankara Başkent Süt
 • Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Halk Süt

Belirtilen illerde yaşamakta olan, süt gereksinim duyan ve müracaat koşullarını sağlamakta olan kişiler süt yardımı başvurusunda bulunabilirler.

Süt Yardımı Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Süt yardımı için lüzumlu belgeler vardır. Süt yardımı başvurusunda bulunmak isteyen, lüzumlu şartları elde eden kişilerin durumlarını kanıtlama etmek için birtakım belgeleri iletmesi gerekir. Süt yardımı başvurusunda bulunan kişilerin 3-6 yaş aralıkları içinde evladı veya evlatları olması öncelikli şarttır. Süt yardımı almak için lüzumlu olan evraklar şöyleki sıralanabilir:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Halk süt başvurusu yapılacak olan çocuğun veya evlatların hüviyet fotokopileri,
 • Eğer anne ile baba boşanmışlarsa, boşanmanın mahkeme kararı,
 • Eğer anne ile baba resmi nikaha haiz değillerse, çocuk ve çocuğa bakmakta olan kişilerin nüfus kayıt örnekleri,
 • Kirada oturanlar için kira sözleşmesi,
 • SGK’dan katılımı ihtiyaç duyulan gelir veya gelirsizlik belgesi,
 • Muhtarlıktan alınabilen yoksulluk belgesi,
 • Mal beyanına ilişik belgeler.

Belgeler ile beraber ikamet etmiş olduğu bölgedeki belediyeye başvuruda bulunan kişilerin başvuruları değerlendirme sürecine girer. Başvuru şartlarını taşıyan, belgeleri eksiksiz teslim eden kişilerin başvuruları müspet bir biçimde sonuçlandırılır.

Süt Yardımı Süt Miktarı Ne Kadar?

Süt yardımında verilen süt miktarı çocuk sayısı ile doğru orantılıdır. Süt yardımı başvurusu icra eden ve süt yardımı almaya hak kazanan ailelerin her evladı için haftalık 2 Litre süt desteği yapılır. Her bir çocuk için aylık olarak 8 Litre süt yardımında bulunulur. Bu miktar azalmak veya artmak suretiyle herhangi bir değişim göstermez. Başvuru icra eden her aile için yardım olarak verilmekte olan süt miktarı sabittir.

Süt Yardımı İle Alınabilecek Yardımlar Nelerdir?

Süt sayesinde alınabilen yardımlar vardır. Bazı yardımlar, kendisi dışındaki projelerden yararlanma hakkı tanımazlar. Süt yardımıyla alınabilecek olan yardımlardan anlatmak mümkündür. Süt yardımı alan kişiler müracaat icra ettikleri ve başvuruları müspet sonuçlandığı takdirde birtakım yardımlardan yaralanma hakkına haiz olabilirler. Süt yardımıyla beraber alınabilecek olan birtakım yardımlar şöyleki sıralanabilir:

Süt Yardımı İle Alınabilecek Yardımlar Nelerdir?
Süt Yardımı İle Alınabilecek Yardımlar Nelerdir?
 • Şehit ve gazi ailesi yakınlarına meydana getirilen yardımlar,
 • Kira yardımı,
 • Kırtasiye yardımı,
 • Belediye yardım parası,
 • Bayram yardımları,
 • Engelli yardımları,
 • Odun ve kömür yardımları,
 • Erzak yardımı,
 • Bez ve mama yardımları,
 • Sağlık ve deva yardımları,
 • Yaşlı bakımı hizmetleri,
 • Belediye bursu,
 • Okul yardımları,
 • Giyecek yardımı,
 • Muhtaç asker ailesi yardımı.

Bu yardımlardan faydalanmakta olan kişiler, süt yardımı başvurusunda bulunarak müspet sonuçlandığı takdirde her iki yardımdan da yararlanma hakkına haiz olabilirler.

Halk Süt Yardımı Kimlere Verilir?

Halk süt yardımı, 3-6 yaş içinde evladı olan ve muayyen şartları taşımakta olan bütün müracaat sahiplerine sağlanan yardım çeşididir. Her belediye, Halk süt yardımı hakkı tanımaz. Türkiye üstünde birkaç şehirde halk süt uygulaması mevcuttur. Halk süt yardımından istifade etmek isteyen kişilerin muayyen şartları taşıyor olması gerekir; sadece bu şartlar içinde en mühim olanı maddi durumun elverişsiz olması ve 3-6 yaş aralığında çocuk veya evlatların olmasıdır.

Halk Süt Yardımı Kimlere Verilir?
Halk Süt Yardımı Kimlere Verilir?

En fazlaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafınca dağıtılan Halk Süt yardımları, 3-6 yaş aralığında evladı olan gereksinim sahibi ailelere dağıtılır. Yardım kapsamında çocuk başına haftalık 2 litre, şu demek oluyor ki aylık 8 litre süt yardımı yapılır.

İBB Süt Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

İBB süt yardımı sorgulaması için iki tür metot laf konusudur. Gerekli şartları taşıyan, belgelerini teslim eden kişilerin süt yardımı başvuruları değerlendirilmeye alınır. Değerlendirme aşaması bittikten sonrasında müracaat durumunun sorgulanması için ALO 153 Beyaz Masa aranmalı veya İBB Portal sayfasına E-devlet detayları ile giriş yapılarak netice öğrenilmelidir.

İBB Süt Kaç Yaşa Kadar Veriliyor?

İBB süt yardımı için yaş kriteri laf konusudur. Çocuğu olan hepimiz süt başvurusunda bulunamaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk süt yardımından istifade etmek için 3-6 yaş aralığında çocuk veya evlatların olması şartı aranır.

Süt Yardımı Hangi Aralıkla Yapılır?

Süt yardımının yapıldığı sıklık 2 haftada 1 olmak suretiyle belirlenmiştir. Halk süt başvurusu yapmış ve başvurusu onaylanmış olan kişiler, kendilerine verilen süt yardımlarını belediye çalışanlarınca alırlar. 15 günde 1 kere verilen süt yardımları, her çocuk başına ve her hafta için 2 litre olarak belirlenmiştir. 15 günde 1 kere meydana getirilen dağıtımlarda çocuk başına 4 litre süt dağıtımı yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir