Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması

Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması 2022

Milli Eğitim Bakanlığı Nestle Türkiye Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri

 1. Birincilik Ödülü: Eser sahibi öğrenciye bir adet bisiklet (kask ve dizlik seti ile birlikte) ve 1.750 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, sınıf öğretmenine 1.750 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, Birinci olan okula 1.750 TL değerinde Ticket Compliments Universal hediye çeki verilecektir.
 2. İkincilik Ödülü: Eser sahibi öğrenciye bir adet bisiklet (kask ve dizlik seti ile birlikte) ve 1.500 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, sınıf öğretmenine 1.500 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, İkinci olan okula 1.750 TL değerinde Ticket Compliments Universal hediye çeki verilecektir.
 3. Üçüncülük Ödülü: Eser sahibi öğrenciye bir adet bisiklet (kask ve dizlik seti ile birlikte) ve 1.250 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, sınıf öğretmenine 1.250 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki, Üçüncü olan okula 1.750 TL değerinde Ticket Compliments Universal hediye çeki verilecektir.
 4. Mansiyon Ödülü: Mansiyon ödülüne karar verilmesi durumunda Eser sahibine 500 TL değerinde Ticket Compliments Fashion hediye çeki verilecektir.
 5. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere, Sağlıklı Adımlar okulunun müdürüne kargo yoluyla gönderilecektir. Ayrıca bir ödül töreni düzenlenmeyecektir. Ödüllerin öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılmasında okul müdürleri sorumlu olacaktır.
 6. Gönderilen ödüllerin okullarda öğrencilere dağıtımı sırasında Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye temsilcileri okulu ziyaret edebilir.
 7. Ödül gönderiminden kaynaklanan kargo masrafları Nestlé Türkiye tarafından karşılanacaktır.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Sağlıklı Adımlar resim yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Nestlé Türkiye iş birliğinde yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi kapsamında düzenlenmektedir.
Yarışmanın konusu; yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için önemini vurgulamaktır.
Yarışmayla, projenin uygulandığı pilot okullardaki 3. sınıf öğrencilerinin,

Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konularında edindikleri bilgi ve becerilerin resim yoluyla pekiştirilmesi,
• Yaratıcılıklarının resim sanatı yoluyla artırılması,
• Sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı
Sağlıklı Adımlar resim yarışması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci yarı yılında Sağlıklı Adımlar Projesi’nin uygulandığı 201 ilkokulda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Okulların listesi, Ek-1’de yer almaktadır.

Yarışmaya Katılma Şekli Ve Esasları

 1. Yarışmaya katılan resimler, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite içeriğiyle ilişkili olmalıdır.
 2. Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
 3. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 30×42 santimetrelik A3 resim kâğıdı ile sınırlıdır. Daha büyük veya daha küçük boyutta eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışmaya katılım bireyseldir.
 5. Daha önce başka yarışmalara katılan ve herhangi bir yayın organında yer alan eserler bu yarışmaya katılamaz.
 6. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir.

7.Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

 Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması 2022
Milli Eğitim Bakanlığı Nestle Türkiye Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması 2022

8.Yarışmaya katılanlar, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

 1. Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi dijital ortamda ve sadece web sitesi üstünden gerçekleştirilecektir.
 2. Yarışmaya katılacak eserler, tamamen yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalı ve üçüncü şahısların fikri ve yasal hakları ihlal edilmemiş olmalıdır.
 3. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 4. Yarışma planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.
 5. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır.
 6. Öğrencilerin katılımları için velisinin imzalı izni EK-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi” ile alınacaktır.
 7. Yarışmaya katılım için EK-3’de yer alan Öğrenci Velisinin imzaladığı “Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması- Açık Rıza Onayı” ve EK-4’de yer alan katılımcı öğrenci ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” belgeleri alınacaktır.
 8. Yarışma başvurusu, www.saglikliadimlarprojesi.com/etkinlik/resimyarismasi web sayfasında yer alan başvuru formu öğretmen veya öğrencinin velisi tarafından doldurulup EK-2, 3, 4 ile eserin fotoğrafı yüklenerek yapılmalıdır.
 9. Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımı için öğretmenleri teşvik edici ve yönlendirici olmalıdır. Engelli öğrencinin ailesine yarışmayla ilgili gerekli bilgiler verilmeli ve ailenin de destek olması sağlanmalıdır.
 10. Yarışma kapsamındaki tüm harcamalar (ödüller, kargolar vb) Sağlıklı Adımlar Projesi bütçesinden karşılanmaktadır.
 11. Yarışma sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup alınacak muvafakatname ile bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Sağlıklı Adımlar projesinin ortaklarına (Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye) aittir.

Başvuru Süreci

 1. Başvurular www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesi üzerinde Ana sayfada yer alan RESİM YARIŞMASI butonu üzerinden öğrenci velileri veya öğrencilerin öğretmenleri tarafından yapılmalıdır. (Resim yarışmasına başvuru yapılacak ilgili web sayfası www.saglikliadimlarprojesi.com/etkinlik/resimyarismasi ‘dır.)
 2. Öğrencinin velisi veya öğretmeni ilgili bölüme aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelidir;

• Öğrencinin adı ve soyadı,
• Öğrencinin bulunduğu ili ve ilçesi,
• Öğrencinin okulu,
• Öğrencinin öğretmeninin adı ve soyadı.

 1. Öğrencinin velisi veya öğretmeni, öğrencinin yaptığı eserin üstten fotoğrafını çekmeli ve siteye bu şekilde yüklemelidir. Fotoğraf yan veya ters yüklenmemelidir. Fotoğrafın çekim açısının, ortamdaki ışığın fotoğrafın kalitesini etkileyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca çekilen fotoğrafın kalitesinin iyi olması, öğrenci tarafından yapılan resmin jüri
  üyeleri tarafından daha doğru bir şekilde değerlendirilmeye alınacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. İlgili resmin yüklenmesinin ardından EK-2 Veli İzin Belgesi, EK-3 Açık Rıza Onayı, EK-4 Katılım Formu ve Taahhütname de ilgili bölümlere yüklenmelidir.
 3. Yarışma sonuçlanana kadar resimler zarar görmeyecek şekilde korunmalıdır.
 Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması 2022
Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması 2022

Yarışma Takvimi

 1. Yarışmaya katılım için gönderilen eserler en geç 20 Mayıs 2022 tarihi saat 23:59’a kadar proje web sitesine girilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
 2. Sonuçlar 17 Haziran günü www.saglikliadimlarprojesi.com adresindeki proje web sitesinde duyurulacaktır.
 3. Gerekli görülmesi halinde, yarışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığından alınan onay ile Nestlé Türkiye tarafından değiştirebilir.

Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler Sorumlu kişi/kurum Tarih
Şartname duyurusunun illere ve okullara yapılması MEB TEGM 25 Nisan 2022-30 Nisan 2022 tarihleri arasında
Yarışmaya gönderilecek resimlerin yapılması ve proje web sitesine yüklenmesi 3. sınıf öğrencilerinin velileri veya öğretmenleri 9 Mayıs 2022- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında
Başvuruların değerlendirilmesi Komisyon 23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında
Sonuçların açıklanması MEB TEGM ve Nestlé Türkiye 17 Haziran 2022
Yarışma sonuçlarına itirazların alınması 3. sınıf öğrencilerinin velileri veya öğretmenleri 20 Haziran 2022-24 Haziran 2022 tarihleri arasında
Ödüllerin okullara gönderilmesi Nestlé Türkiye 27 Haziran 2022- 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında
Değerlendirme

 1. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye temsilcileri ile güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır.
 2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 3. Komisyon kararına itirazlar YARIŞMA İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER tablosunda da belirtildiği üzere 20 Haziran 2022 – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında öğrencilerin velileri veya öğretmenleri tarafından yapılabilir. İtirazların Sağlıklı Adımlar projesinin danışman kuruluşu olan Benchmark bünyesindeki kubra@benchmark.com.tr eposta adresine yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Komisyon, kazanan ilk 3 öğrenciyi belirledikten sonra, en fazla 1 öğrenciye de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.
 5. Komisyon, eserleri aşağıda yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Ölçütleri

Ölçütler Alınabilecek en yüksek puan
Kompozisyon (Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi ) 20
Özgünlük (Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk) 20
Armoni (Renkleri kullanabilme becerisi) 20
Temaya Uygunluk (Temaya uygunluk- farklı fikir üretebilme becerisi) 20
Teknik Beceri (Farklı teknik uygulayabilme-teknik çözümleme becerisi) 20
TOPLAM PUAN 100
Yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde yapılan puanlamanın yanı sıra, öğrenci resimlerinde aşağıdaki belirtilen hususların tespit edilmesi hâlinde resimler değerlendirme dışında tutulacaktır.
-Yaşamı olumsuz yönde etkileyebilecek davranış/tutum içerme.
-Irk, renk, ulusal ya da toplumsal köken, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği,
fiziksel görünüm, yaş, engellilik, mülkiyet, doğum, siyasal ya da diğer görüşlere dayalı
olarak veya benzer bir nedene dayanan ayrımcılık içerme.
-İhmal, istismar, şiddet içerme.
-Marka isimlerinin veya markalarla özdeşleşmiş slogan/ürün/reklam kullanımı

Yarışmaya, Sağlıklı Adımlar projesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında uygulandığı iller ve illerde bulunan toplam 201 ilkokulda okuyan 3 sınıf öğrencileri başvurabilir.
Yarışma İlleri: Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Trabzon, Van

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir