ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Detayları; Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Detayları Para Ödüllü bilgi yarışması başvurusu detayları.

Gençlik Bilgi Yarışması

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

 1. Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması 19 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu site üzerinden yapılacaktır.
 3. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alanHz. Muhammed’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı – Mevlana İdris) adlı eserden sorumlu olacaklardır.
 4. Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir. Ayrıca dileyen yarışmacılar söz konusu esere https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286 adresinden PDF ve ePUB formatlarında, dileyen https://youtu.be/8jhcbvOYPjc adresinden sesli kitap olarak ulaşabileceklerdir.
 5. Başvurular 01 Kasım 2021’de başlayıp, 17 Şubat 2022 saat 23.59’a kadar devam edecektir. Sınav sonuçları ise 26 Şubat 2022 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden açıklanacaktır.
 6. T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler de herhangi bir ortaokula kayıtları bulunması halinde yarışmaya başvurabileceklerdir. Ancak açıköğretim öğrencilerinden doğum tarihi 01 Ocak 2007 öncesi olanlar yarışmaya başvuru yapamayacaklardır.
 7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
 8. Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’i tanıma, onun mesajını anlama, öğrencilerin milli ve manevi duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir. Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri, gençlik merkezlerinde görevli manevi danışmanlar, KYK ve TDV yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak görev alacaklardır.
 9. Yarışma neticesinde her ilden ilk üçe giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile il müftülükleri tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:

– İl birincisine: 500 TL

– İl ikincisine: 300 TL

– İl üçüncüsüne: 200 TL

 1. Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile aşağıdaki ödüller verilecektir:

– Birinciye: 10.000 TL

– İkinciye: 7.500 TL

– Üçüncüye: 5.000 TL

– Dördüncüye: 2.500 TL

– Beşinciye: 1.000 TL

– Altıncıya: 1.000 TL

– Yedinciye: 1.000 TL

– Sekizinciye: 1.000 TL

– Dokuzuncuya:1.000 TL

– Onuncuya: 1.000 TL

 1. Bilgi yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Başkanlığımızca “Soru Hazırlama Komisyonu” oluşturulmuştur. Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir.
 2. Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
 3. Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebileceklerdir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma sonucunu öğrenebilecektir.
 4. Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.
 5. Yarışma sırasında yeni sekme açıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır. İnternetten kaynaklı aksaklıklar ya da bilgisayar kullanımlı hatalardan dolayı yarışmacının sınavdan atılması vb. durumlarda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 6. Yarışma 14.00’da başlayıp 15.20’de son bulacaktır. Yarışma 50 sorudan oluşup her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu doğru cevaplamış kabul edilecektir.
 7. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.
 8. Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.
 9. Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır.
GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI “GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI” HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
 Kurumumuzca, yarışmaya başvuru yapan kişilere ait ad-soyad, T.C No, doğum tarihi, baba adı, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar yarışmaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi, yarışmanın kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen düzenlemelere uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.
 Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir