Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

AGÜ, İÇMO, Kaymet Metal Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma Başvuruları Öğrenci Ve Genç Tasarımcılar Olmak Üzere İki Ayrı Kategoride Gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın Konusu

Katılımcılardan yarışma kapsamında metal malzemenin potansiyellerini göz önünde bulundurarak farklı fonksiyonlara ve kullanım alanlarına hizmet edecek ürün tasarımları beklenmektedir. Bu ürünler günlük hayat pratiklerine entegre olabilecek, taşınabilecek, esnek kullanım deneyimi sağlayan, modüler, yenilikçi iç mekân ve / veya dış mekânda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır. Tasarlanan ürünlerin malzemesinin metal olması zorunludur. Ana ve görünen malzeme metal olacak şekilde kısmi olarak başka malzemelerin kullanılması mümkündür.

Katılımcıların, tasarımlarını seçtikleri bir ya da birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ışığında ve de aşağıda listelenen temalardan (Sürdürülebilir Tasarım, Esneklik, Biofilik Tasarım, Dijitalleşme, Evrensel Tasarım) en az birini karşılayacak şekilde yapmaları beklenmektedir. Başvuru belgelerinde hangi hedef/hedeflerin ve temaların göz önünde bulundurulduğu belirtilmelidir.

Yarışma Ödülleri

Birinci Aşama Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Satın Alma Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Genç Tasarımcılar Kategorisi Ödülü
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Sanat Alma Ödülü 4 Bin Türk Lirası

İkinci Aşama Ödülleri

 1. Seçilen Tasarımların Prototipi Üretilecek Ve İsminin Verilmesini Kabul Eden Tasarımcıların İsmini Vererek, Kabul Etmeyen Tasarımcıların İsimsiz Olarak Ürünleri Mobilya Fuarında Sergilenecektir.
 2. Ayrıca Ürünler İçinden Piyasaya Sunulabilecek Olan Ürünlerin Tasarımcıları İle No 239 Ve KAYMET Arasında Tasarım Haklarına Yönelik Anlaşma Yapılacaktır.

A. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:

Temel olarak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamına gelen sürdürülebilirlik konsepti Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 başlık altında toplanmıştır. Sürdürülebilirlik eğitim, çevresel koşullar, açlık vb. problemlere odaklanarak, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedeflemektedir.

B. Temalar:

Sürdürülebilir Tasarım: Sürdürülebilir tasarım yeni bir düşünce sistemiyle nesnenin ruhunu besleyen bir yaklaşımdır. Bu anlamda ürünün kendine yeterliliği, uzun vadeli devamlılığı ve atık üretmemesi sürdürülebilir tasarımın önemli hedeflerindendir. Ayrıca sürdürülebilir tasarım kullanıcıya tamir hakkı tanır.

Esneklik: Değişik koşullara uyum sağlayabilen, iç ve dış değişkenlere cevap verebilen, farklı çözüm önerileri sunan, farklı fonksiyonlara ve ihtiyaçlara göre dönüştürülebilen tasarımlardır.

Biyofilik Tasarım: Biyofilik tasarım, insanlar ve doğal çevre arasındaki olumlu ve sürekli etkileşimleri ve ilişkileri teşvik eder. Doğadan ilham alan ve onunla bağ kuran, doğal malzeme ve formların kullanıldığı tasarımlardır.

Dijitalleşme / Internet of things (IoT): 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelen IoT, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını tanımlar. Artık günlük nesneleri (mutfak aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri vb.) gömülü cihazlar aracılığıyla internete bağlayabildiğimize göre, insanlar, süreçler ve şeyler arasında sorunsuz iletişim mümkündür.

Evrensel Tasarım: Evrensel tasarım, çok çeşitli yeteneklere, engellere ve diğer özelliklere sahip kişilerin erişebileceği, tüm bireylerin eşit kullanım hakkının olduğu ürünler yaratma sürecidir. Evrensel olarak tasarlanmış ürünler, bireysel tercihlere ve yeteneklere uyum sağlar; ortam koşullarından veya kullanıcının duyusal yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri etkili bir şekilde iletir.

Yarışmanın Aşamaları:
Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşamada fikir projeleri değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda seçilen projeler, ikinci aşamada daha detaylı ele alınıp prototipleri üretilecektir. İkinci aşamada, katılımcılar, mentörler ve uzmanlar ile iş birliği yaparak projelerinin prototipinin üretimi konusunda çalışacaklar ve bu süreçte KAYMET’in Kayseri’deki fabrikası ve AGÜ kampüsünde bulunan atölyelerden faydalanabileceklerdir.

Organizasyon
Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması İdare:
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), TMMOB İçmimarlar Odası (İÇMO), KAYMET Metal ve İmalat A.Ş. (KAYMET) ve No 239 Elektronik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (No 239) ’den oluşmaktadır.

Yarışmanın Amacı:
Metalden Fikirler: “Ulusal Metal Ürün Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun metal malzeme ile üretilecek şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma;
– Yenilikçi ve özgün tasarım fikirlerini desteklemek,
– Kolay paketlenebilir ve ihracata yönelik ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
– Metal malzeme ile tasarımı yaygınlaştırmak,
– Üniversite öğrencileri ve genç tasarımcılar ile sanayiyi buluşturmak için düzenlenmektedir.

Kategoriler ve Katılım Koşulları
Yarışma başvuruları Öğrenci ve Genç Tasarımcılar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

Genel Katılım Kuralları:
Öğrenci ve Genç Tasarımcılar için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerle belirtilmiştir.

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Katılımcılar bireysel veya grup üyesi olarak 1’den fazla proje ile katılabilirler.
 3. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler arasında olanlar yarışmaya katılamazlar
 4. KAYMET ve No 239 çalışanlarından ya da jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları ve ortakları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 5. Öğrenciler ve genç tasarımcılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, genç tasarımcılar için diploma istenmektedir.
 6. Yarışmaya başvuru süreciyle ilgili gerekli bilgiler www.metaldenfikirler.com WEB sayfasından alınmalıdır.
 7. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 8. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa idare tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.
 9. Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen iş birliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış̧ olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Öğrenci Kategorisi:

 1. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 2. Yarışmaya katılmak için ön şart Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrenci olmaktır.
 3. Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin 7.2. maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekir.
 4. İlgili bölümlerin lisans veya lisansüstü programlarından 2022 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Genç Tasarımcı Kategorisi:

 1. Genç tasarımcılar yarışmaya bireysel olarak katılabilirler.
 2. Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan 30 yaş ve altında genç tasarımcılar katılabilirler.
 3. İlgili bölümlerden mezun, 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olan tasarımcılar yarışmaya katılabilirler.

Katılım Şekli
Yarışma başvuruları; yarışma WEB sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

 1. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 2. KAYMET üretim teknolojilerini, üretim bandı, cihaz bilgileri ve kapasitelerini katılımcılarla WEB sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 3. Tüm teslimler dijital olarak yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen dökümanları WEB sayfası aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir.
 4. Yüklenmesi gereken belgeler:
 5. Kimlik Bilgi Formu
 6. Taahhütname
 7. Proje Teslimi

a. Proje Adı

b. Proje Görselleri: Projenin, en fazla 2 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.
Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.
• Ürünün genel görünümü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).
• Ürün kullanım senaryosu
• Ürünün ölçü ve teknik özellikleri
• Ürünün nasıl demonte edileceği ve paketleneceğine dair bilgi * **
• Ürünün hangi teknoloji ile üretileceğine dair bilgi **

Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar
c. Proje Paftası/Paftaları A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım), jpeg formatında, 150 dpi çözünürlükte, en fazla 5 mb büyüklüğünde olmalıdır

Yatay olarak kullanılacak paftanın (eğer birden fazla ise ilk paftanın) sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, tercih edilen temalar, seçilen sürdürülebilir kalkınma hedefi/leri katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ve kategori beyanı yer alacaktır. Gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: ABC01234 AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ Biofilik / Yoksulluğa Son / ÖĞRENCİ

() Paketin en fazla 20 Desi büyüklüğünde olması gerekmektedir. (*) Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için zorunlu değildir ancak göz önünde bulundurulması değerlendirmeye olumlu etki edecektir.
Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

d. Proje Raporu Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir (en fazla 300 kelime ve pdf formatından olmalıdır).
e. Proje Videosu Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir (en fazla 50 mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında).

Değerlendirme Ölçütleri

 1. Yarışmaya katılan projelerin kullanım sırasında sunacağı deneyim, üretime uygunluk, yenilikçilik, özgünlük ve yaratıcılık ölçütleri üzerinden jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirilecektir.
 2. Ön eleme online olarak projelerin jüri üyelerine gönderilmesi ile gerçekleşecek olup jüri değerlendirme toplantısında ön elemeyi geçen projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışma iki aşamalı olacaktır.

 1. Aşama: Fikir Projeleri
  İlan Tarihi: 27 Nisan
  Son soru sorma tarihi: 25 Mayıs
  Soruların Cevaplanması için Son Tarih: 10 Haziran
  Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz
  Jüri Değerlendirmesi: 15- 20 Temmuz
  Ödül Töreni ve Kolokyum: 30 Temmuz
 2. Aşama: Prototip Üretimi
  a. Her kategoriden dereceye giren projeler ile KAYMET fabrika gezisi yapılacak, üretim bandı tanıtılacak ve yarışmacılara üretim ile ilgili cihaz bilgileri verilecektir.
  b. İkinci Aşama prototip üretimi birinci aşamanın sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2 ay sonra teslim alınmak üzere tamamlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir