Korsan Kitap Alma Resim Yarışması

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması

TBYM Korsan Kitap Alma Resim Yarışması Düzenliyor. Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği TBYM İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışmasına İstanbul İlindeki Ortaokul Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Konusu: Öğrencilerin Korsan Kitaba Hayır mesajdan algı kavramı resim yarışmanın konusu olarak belirlenmiştir.

Yarışma Ödülleri

Ortaokul Ödülleri
Birincilik Ödülü Tam Altın
İkincilik Ödülü Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülü Gram Altın

Öğretmene

Birincilik Ödülü Tam Altın

Okul Ödülleri

Birincilik Ödülü Okul Kütüphanelerine 5 Bin Türk Lirası Kitap Seti
İkincilik Ödülü Okul Kütüphanelerine 4 Bin Türk Lirası Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü Okul Kütüphanelerine 3 Bin Türk Lirası Kitap Seti
Mansiyon Ödülü Okul Kütüphanelerine 2 Bin Türk Lirası Kitap Seti

Yarışmaya katılan tüm okul, öğretmen ve eser sahiplerine sertifika ve katılım belgesi verilecektir.

Ödül Töreni

Ödül töreni 7. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (7. İstanbul Publishing Fellowship Programı) kapsamında 9 Mart 2022 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün teşrifiyle yapılacaktır.

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması
Korsan Kitap Alma Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı

Söz konusu yarışma ile;
Korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında: İstanbul’un 39 ilçesindeki ortaokul öğrencilerine ülkemizin sürdürülebilir kültür ekonomisine sahip olması için korsan kitabın emek hırsızlığı olduğu, yol açtığı zararların boyutları ve telif hakları farkındalıkları kazandırılacaktır.

Telif bilincinin geliştirilmesinde İstanbul ili merkezli uygulanacak bu proje kapsamında fiziki korsan, fotokopi korsanı ve dijital korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri konusunda ortaokul öğrencileri bilgi sahibi olacak ve telif hakları hususunda duyarlılık kazanmaları sağlanacaktır. Bu projemizle, korsan kitap satmanın kanunen bir suç olduğu, almanın ise suça ortak olmak anlamına geldiği bilincini vermeyi ve bu sorunun ülke ekonomisinde açtığı tahribatı da ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Korsan Kitaba Hayır Projesiyle; kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi ve yarışma vasıtasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin görsel sanatlar dersine karşı motivasyonlarını da artırmak ve yüreklendirmek amaçları da güdülmektedir.

Yarışmanın Hedefi

Proje kapsamında başvuru yapan kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler, yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır” adı altında, resimler hazırlayacak ve farklı bakış açılarını görsel olarak ifade edebilme fırsatı bulacaklardır.
Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin, grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın teri vardır. Alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta koruyan bir nesil oluşması için gereken duyarlılığın oluşmasını sağlanacaktır. Yarışmacıların hususiyetlerini taşıyan emeklerine ve eserlerine kıymet verilecektir.

Ortaöğretim kurumlarında okuyan, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip, projelere dâhil olmak isteyen öğrenciler; kendi yaratıcı fikirlerini ve çözümlerini üreteceklerdir. Onların gözünden sadece sorun değil aynı zamanda çözüm yolu aranacaktır. Yarışma ile yeni fikirler üretmeye teşvik edilerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları bulacaklar ve aynı zamanda sorun çözme becerileri de geliştireceklerdir.

• İlk elden var olan sorunun boyutunu öğrenecekler.
• Eser sahibi olma imkânı bulacaklar. Empati yapabilecekler.
• Yazarın ve yayıncının emeğinin korunmasının; ülke ekonomisine ve kültür endüstrisinin gelişerek yeni eserlerin yayınlanmasını sağlayacağının farkına varacaklar. Böylelikle ilim ve edebiyat alanında dünya ile rekabet edebilen, eserlerin farklı dillerde dışa açılımını sağlayan kültür ihracatı yapabilmesine katkı sağlayacaklar.

• Korsan kitap-fotokopi yerine bandrollü orijinal kitap alarak hem yazara, hem yayıncıya, hem de yaşadıkları ülkeye ekonomik katkı sağlayacaklarının bilincine ulaşacaklar.
• Korsan kitap kullanmanın evrensel bir hak ihlali olduğunun öğrenciler tarafından telif haklarının iyi anlaşılmasını ve edindikleri bilgilerin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını sağlayacaklar.

Yarışmanın Kapsamı

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması, İstanbul genelindeki ortaokul öğrencilerine yöneliktir.

Değerlendirme Kriterleri
Söz konusu yarışmaya katılan projeler okul düzeyinde ve il düzeyinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Yarışmanın değerlendirmesi tek kategoride yapılacaktır. Her sınıf düzeyi kendi arasında tasnif edilecektir.
Ortaokullar 5, 6, 7, 8. sınıflardan,

Katılım Koşulları

• Yarışmaya katılacak resimler Korsan Kitaba Hayır Projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler içermelidir.
• Yarışmaya katılacak resimler 35×50 cm ölçülerinde olmalıdır.
• Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.

İli:
Öğrenci Adı-Soyadı:
Öğretmen Adı Soyadı:
Okul:
Sınıf:
Okul Adresi:
Okul Telefonu:

• Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya katılım bireyseldir.
• Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilir.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
• Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan sonra Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne aittir.
• Yarışmaya son başvuru tarihi 11.02.2022 saat 17.00’dir.
• Proje içeriğine bağlı kalarak yapılan resimlerde özellikle bir ürünü tanımlayacak marka ismi ya da logosu kullanılmamasına özen gösterilecektir. Marka ismi ya da logosu kullanılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kurulu

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği değerlendirme kurulunda, konusunda ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış alanında uzman sanatçılar ve yayın sektörü profesyonellerinden oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.

Değerlendirme Şekli

İlk değerlendirme, ilgili okul müdürleri tarafından yapılıp okul birinciliğine sahip olan eserleri Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilecektir.
İkinci değerlendirme Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin oluşturmuş olduğu juri tarafından yapılacaktır. Okullardan dereceye giren eserler 15.02.2022 saat 17.00’ye kadar Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine ulaştırılmalıdır.

Ödül Alanların Seçilmesi

1 -3 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından seçilen değerlendirme kurulu (jüri heyeti) tarafından özgünlük (anlatımda teknikte farkındalık), kompozisyon/yerleştirme, konu anlatımı, teknik ve temizlik/düzen kriterlerine göre resimler tek tek değerlendirilerek derece girenler belirlenecektir.

Uygulama Takvimi

Yarışma duyurusunun illere ve okullara bildirilmesi: 5 Aralık 2021
Okullarda oluşturulacak komisyonlar tarafından resimlerin değerlendirilmesi: 11 Şubat 2022
Okulda seçilen resimlerin Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilmesi: 15 Şubat 2022
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine oluşturulan komisyon tarafından il birincilerinin, il ikincilerinin ve il üçüncülerinin ve mansiyon ödülü alanların seçilmesi: 1 – 3 Mart2022 Tarihleri arası
Sonuçların ilan edilmesi ve ödül töreni: 9 Mart 2022

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir