Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Başvurusu

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Başvurusu; Kastamonu Teknoşehir, tarafından, üniversite ve Kastamonu Teknoşehir içeriğinde bulunan birimler tarafından üretimi yapılan ürünler için bölgeye mahsus bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması düzenleniyor. Ödüllü müsabaka müracaatları devam ediyor.

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması

Yarışma Hakkında
Kastamonu Teknoşehir A.Ş., kentin vizyonunu yansıtacak yeni markasını arıyor. Evliyalar kenti şeklinde de bilinen Kastamonu Anadolu’daki en eski kentlerden biri olmasının yanı sıra doğal yapısı ve bitki örtüsü bakımından Türkiye’nin önde gelen kentleri arasındadır. Bu bakımdan Kastamonu Üniversitesi “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtiskatiyenşacak üniversite olarak seçilmiş hem bu alanda hem de diğer akademik faaliyet alanlarında kendi üretimlerini gerçekleştirebilen bir konuma ulaşmıştır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan Kastamonu Teknoşehir ile bu anlamda iş birliği faaliyetlerine devam etmektedir.

Düzenlenen marka-isim müsabakası; gerek üniversite ve Kastamonu Teknoşehir içeriğinde bulunan birimler tarafından üretimi yapılan ürünler için gerekse bölgeye mahsus bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla planlanmıştır.

Yarışmanın Amacı
“Marka adı müsabakası; gerek üniversitemiz içeriğinde gerekse Kastamonu ve yöresinde üretilen ürünlerin, kurumsal kimliğini ve marka dşayetini oluşturmak, ürün farkındalığını artırmak, ürünleri sektör bazında ve piyasa koşullarında öne çıkarmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışma Khamle Koşulları
Yarışma, amatör ve/ya da profesyonel 18 yaşından gün almış hernet katılmasına açıktır.
Her khamlecı bir (1) isim tavsiyesiyle müsabakaya katılabilir. Yarışmaya khamle bedavadir.
Marka isim tavsiyesinin patenti alınmamış olması gereklidir. Yarışmaya sunulan tavsiyelerin, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korumaya alınmamış, tescil müracaatsu yapılmamış olması gereklidir. Sorgulamak için (http://www.tpe.gov.tr) adresi ziyaret edilebilir.
Marka isim tekliflerinin anlamına yönelik tanımlayıcı bir metin isim tavsiyesiyle beraber teslim edilmelidir.
Marka tavsiyesinin Kastamonu yöresine ait ürünleri temsil edebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
Yarışma khamlecıları, müracaat formunu doldurarak marka isim tavsiyelerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir müsabaka için kullanılmadığını ve bu müsabaka sonuçlanıncaya kadar diğer bir mecrada kullanılmayacağını ve bu müracaat rehberinde bulunan hükümleri kusursuz olarak kabul ettiklerini belirtirler.
Daha önce kullanılan herhangi bir çalışmadan kopya olduğu veya ufak değişiklikler ile tekrar yapıldığı ya da diğer marka veya isimleri çağrıştırdığı, benzerlik taşıdığı belirleme edilen çalışmalar Seçici Kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılırlar. Bu durumun müsabaka sonrasında belirleme edilmesi durumunda, söz konusu çalışma ödül almış ise, khamlecı ödülünü iade etmek zorundadır. İptal edilen ödül, diğer khamlecıların durumunu hiçbir biçimde etkilemez.
Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden dizaynlar müsabaka dışı bırakılırlar.
Seçici Kurul, müsabakayı neden göstermeksizin sonlandırabileceği gibi, liyakat usulüne göre dizaynların hiçbirine ödül vermeyebilir.
Düzenleyici kurul, rapor yazıcı, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, müsabakayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ile birinci derece yakınları bu müsabakaya katılamaz.
Seçici Kurul
Seçici Kurul, Kastamonu Teknoşehir tarafından aşağıda isimleri belirtilen kurumlardaki temsilcilerden oluşturulacaktır. Teknoşehir, müsabaka değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine kurum gözetmeksizin bir diğer üye saptama ve müsabaka sonucunun açıklanma gününü değiştirme hakkına sahiptir. Yarışmacıların kurulun yapısı, üye sayısı ve üyeler ile ilgili itiraz hakkı söz konusu değildir.

Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

KÜ Rektör Yardımcısı Kastamonu Teknoşehir A.Ş. ve KÜ TTO A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

KÜ Rektör Yardımcısı Orman ve Tabiat Turizmi İhtiskatiyenşma Koordinatörü

Prof. Dr. Serkan İLDEN

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Burak TARLAKAZAN

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

KÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde SÜLLÜ

KÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi

Can GÜR

Canovate Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışmaların Teslimi
Yarışmaya khamle Google Form’da hazırlanan müracaat formu üzerinden yapılacaktır.

Telif Hakları
Khamlecılar, dereceye girsin veya girmesin, ödüle layık görülsün veya görülmesin marka isim tavsiyelerinin Kastamonu Teknoşehir’e süresiz olarak tam kullanım haklarını verdiklerini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince müsabakaya gönderdikleri isimlerin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, yararlanma ve aynısı umuma arz hakkında bilumum haklar için Kastamonu Teknoşehir tam ve süresiz lisans verdiklerini kabul eder.
Ayrıca, eser sahibi verdiği lisansı daha sonra netlikle geri almayacağını ve eserin yukarıyadaki biçimde kullanılmasını men etmeyeceğini, bahse konu lisans için kendisine verilen ödülden diğer herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Marka isim tavsiyesi için khamlecının yukarıyada verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
Khamlecı, ödül alan marka isim tavsiyesinin Kastamonu Teknoşehir kendi adına tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
İsim tavsiyelerinin özgünlüğü konusundaki birçok tekeffül müsabakacının sorumluluğundadır. Bu konudaki itiraz, talep veya hukuki prosedürlerin tek muhatabı, isim kullanılmaya başlanılsa dahi müsabakacıdır.
Ek Hükümler
Yarışmaya katılan adaylar, müsabakaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki bütün koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma hakkında birçok düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi Kastamonu Teknoşehir A.Ş.’ ye aittir. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ya da tereddüt durumunda Kastamonu Teknoşehir A.Ş. kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim
Adres: KASTAMONU TEKNOKENT A.Ş. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü

Kuzeyşehir Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Cd. No: 78 Posta Kodu: 37150 Merkez / KASTAMONU / TÜRKİYE

Sekreterlik : (366) 280 1336

E-Posta: tgb_kastamonu@kastamonu.edu.tr

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2.000 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
Mansiyon Ödülü: 300 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 31 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EYLÜL 2021

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: Başvuru Formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir