İpekyolu Belediyesi Covid-19 İle Yaşam Kısa Film Yarışması

COVİD-19 İLE YAŞAM

İpekyolu Belediyesi Covid-19 İle Yaşam Kısa Film Yarışması düzenliyor. Yarışma İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmektedir.

VAN İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen kısa film yarışma konusu Covid-19 ile Yaşam konusunda hazırlanacak filmler için geçerli olacak. Son bir yıldır Dünya ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle; yaşamın olumsuz etkileri ve salgında yaşama dair konular ile yarışmaya kısa filmlerinizi hazırlayabilirsiniz.

İPEKYOLU BELEDİYESİ ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI 2020

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülleri Toplam 5 Film İçin 2.500 Türk Lirası (Her Film İçin 500 Türk Lirası)

COVİD 19 İLE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Yarışma için belirlenen jüri üyeleri ve ödüller İpekyolu Belediyesi tarafından belirlenmiştir.

Yarışmanın tüm aşamaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilecektir.

Bu yarışmaya jüri desteği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından sağlanmaktadır.

Yarışma için başvurular 15.10.2020 – 30.11.2020 tarihleri arasında kabul edilecektir. Yarışmanın katılım koşulları ipekyolukisafilm.org resmi internet sitesinde yer almaktadır.

İpekyolu Belediyesi Kısa Film Yarışma Katılım Şartları

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.

3- Yarışmaya katılacak eserler 15 dakika altında olmalıdır. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler, ön jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

4- Ön jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.

5- Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

6- Başvurular yarışmaya ait web sitesinden online başvuru formu doldurulup yapılacaktır.

7- Eserler Full HD formatında 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır.

8- Başvuru sahipleri en çok iki eserle katılabilecektir.

9- Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Dolayısıyla yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilmektedir.

10- Yarışmaya gönderilen eserde kullanılan ve özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanılması durumunda doğacak kanuni sorunlardan yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde ise İpekyolu Belediyesi’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.

11- Yarışmaya katılan eserler, Ön Jüri incelemesinden geçtikten sonra, Ana Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve yaratıcılık,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
• Sinematografik ve estetik yaklaşım

12- Ön Jürinin ve Ana Jürinin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

13- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve içeriğinde kullanılan eserlere ait tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır.

14- Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

15- Dereceye giren eserler İpekyolu Belediyesi tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin İpekyolu Belediyesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcılar eserlerinin yayın, dağıtım ve gösterim haklarını (telif haklarını) yarışmanın bitiminden itibaren iki yıl süre ile belediyeye devretmiş sayılır.

16- Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdır. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz biçimde bilgisayar ortamında doldurup ıslak imza ile imzaladıkları başvuru formunu, kısa filmlerinin sinopsislerini, uygun formatta kaydedilmiş şekilde, üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını, aynı zarfa koyarak kapalı halde kültür ve sosyal işler müdürlüğüne elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile gönderecektir.

17- Yarışmanın dili Türkçedir. Farklı dillerde çekilen filmler için Türkçe alt yazı olmak zorundadır.

18- İlk ona giren eserler ödül alacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü ve Beş Mansiyon ödülü verilecektir.

19- Ödül alan eserlerin sahipleri kültür ve sosyal işler müdürlüğüne şahsen başvuru yapmalıdır.

20- İl genelinde başvuru yapacak katılımcıların herhangi bir stand açma tanıtım yapma broşür el ilanı dağıtması afiş asımı yapması yasaktır.

Yarışma Başvuru Tarihi

POSTA GÖNDERİM ADRESİ: Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No : 3 İpekyolu Hizmet Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İpekyolu/VAN
TEL: 444 71 60 / Dahili: 3028 / Gsm : 0 534 261 92 60

Son Başvuru 30 Kasım 2020.

COVİD-19 İLE YAŞAM

Kısa Film Yarışması Başvurusu için Tıklayın!

One thought on “İpekyolu Belediyesi Covid-19 İle Yaşam Kısa Film Yarışması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir