Devlet Resim Ve Heykel Yarışması 2021

Devlet Resim Ve Heykel Yarışması 2021

Devlet Resim Ve Heykel Yarışması, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Başvuruları Başlıyor. Türkiye’nin En Uzun Soluklu Sanat Yarışması, 1939’dan Bu Yana Düzenleniyor.

Yarışmanın Adı: 75. Devlet Resim Ve Heykel Yarışması

Tema: Serbest

Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Ödülleri

Resim Yarışması Ödülleri
3 Adet Başarı Ödülü 20 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Sponsorlu
Heykel Yarışması Ödülleri
3 Adet Başarı Ödülü 20 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Özgünbaskı Yarışması Ödülleri
3 Adet Başarı Ödülü 20 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Seramik Yarışması Ödülleri
3 Adet Başarı Ödülü 20 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Her bir kategoride sergilenmeye dşayet görülecek en çok onyedi (17) eser için tek tek 1.250.00.-TL ve Khamle Belgesi verilecektir

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
Bakanlığımızca; bu yıl “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100 Yılına” ithafen gerçekleştirilecek “75.Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında; resim sanatlar alanında eser veren sanatçıları desteklemek ve sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla; görsel, heykel, seramik ve özgün baskı olmak suretiyle 4 kategoride düzenlenmesi planlanmıştır.

Devlet Resim Ve Heykel Yarışması 2021
Devlet Resim Ve Heykel Yarışması 2021

Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Katılım Koşulları

• 75. Devlet Resim Heykel Yarışması; müsabakanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, müsabakanın son müracaat günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Khamlecılar, kendi anlatım şekillerine makul birçok yöntem ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserlerin dayanaklı malzemeden üretilmesi tavsiyelir.

• Her khamlecı müsabakaya, daha önce herhangi bir müsabakada ödül almamış veya sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir müsabakalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen müsabakalar da dâhil) katılmış olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili eserin adaylığı/müracaatsu derhal iptal edilecektir. Esere ait resimler belge niteliği taşıyacağından online yapılacak müracaatda resimlerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, resimler ile eserin aslı uyumlu olması gereklidir. Ayrıca khamlecı müracaat eserinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu konuların ödül kazanıldıktan sonra belirlenmesi durumunda aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/khamle belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Başvuru eserlerinin en uzun kenarı, genişliği ya da yüksekliği 200 cm’yi geçmeyecek, kısa kenarı ise 60 cm’den ufak olmayacaktır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sergi mekânına teslim edilen eser ile müsabaka müracaatsunda esere dair verilen bilgilerin uyuşmazlığının belirlenmesi durumunda eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, müsabaka takvimi üzerinde değişiklik yapabilir ya da müsabakayı iptal edebilir.

• 75. Devlet Resim Heykel Yarışması hakkında bütün güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/ya da https://gorselsanat.ktb.gov.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilenmeye dşayet bulunan khamlecılara gereklu hallerde, müracaat sisteminde açıkladıkleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Khamlecıların, online (çevrimiçi) müracaat sistemine giriş yaptıktan sonra e-posta ile (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.gov.tr ve/ya da https://gorselsanat.ktb.gov.tr) adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Çevrimiçi (Onlıne) Başvuru
• Yarışma müracaatsu; online (çevrimiçi) müracaat sistemine göre yapılacağından, müracaat sürecinde, müracaat eserlerine dair alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, posta, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Her khamlecı kesinlikle kendisine ait e-devlet şifresi ile müsabakaya başvurmalıdır. Khamlecılar, başkasıne ait e-devlet şifresi ile müsabakaya başvurmaları durumunda eserlerine bakılmaksızın müsabakadan diskalifiye edilecektir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum belirlenirse khamlecı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Khamlecılar müsabakaya online (çevrimiçi) müracaat sisteminden 6 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerinden müracaat yapacaklardır. Bu adresten online (çevrimiçi) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve müracaatlarını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru prosedürü için e-devlet şifresi gereklidir.

• Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve sonuçlanmış müsabakalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni müsabakalı sergilere müracaat yapamayacaklardır. Bu haldeki khamlecılar yalnız eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni müracaat yapabileceklerdir.

• Khamlecılar, önce online (çevrimiçi) müracaat sistemine giriş yaparak müracaat sayfasındaki şartnameye makul şekilde üyelik prosedürlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri kusursuz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser resimlerini sisteme yükleyerek online (çevrimiçi) müracaat prosedürünü tamamlayacaklardır.

• Khamlecılar, müsabakaya müracaatlarının resmen tamamlanması için; online (çevrimiçi) müracaatnun son adımı olan müracaat formunun çıktısını alırlar ve muhafaza ederler. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller
• Sisteme yüklenecek resimlerin müracaat eserini, en uygun şekilde ve yöntem şartlara makul olarak yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, müsabakacı uyarılması gerekmeksizin müsabaka dışı bırakılır.

• Khamlecılar, online (çevrimiçi) ortamda müracaat eseriy ile ilgili istenen bilgileri doğru ve kusursuz olarak doldurmalıdır

• Başvuru eser resimlerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme JPEG, JPG ya da PNG formatında kaydedilmesi gereklidir. Esere dair her bir resim en az 2 mb, en çok 3 mb boyutunda olması gereklidir.

• Başvuru eserine dair resimler, eserin farklı açıdan çekilmiş en çok 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi kesinlikle eseri tüm olarak gösterecek biçimde önden, diğer ikisi ise eserin yöntemi ve dokusunu gösterecek biçimde ayrıntı (büyütme) fotoğrafı olması gereklidir ve eser üzerinde (özgün baskı hariç) khamlecının ismi, imzası vb. netle yer almamalıdır. Üç boyutlu eserleri (heykel, seramik vb.) tanıtan bir (1) dakikalık bir video Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 ya da AVI formatında hazırlanmalı ve videoda khamlecının ismi netlikle yer almamalıdır.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerin müsabaka kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek resimlerin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla beraber; görseller için ise (görsellerin üzerinde imza, isim vb. hiçbir ibare bulunmayacaktır.) paspartusuz olarak düz bir arka planda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

• Seçici kurul değerlendirmesi neticesinde müsabakada ödül ve sergileme alamayan eser müracaatları müsabaka bitiminden sonra Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde; sistemden silinecektir.

Seçici Kurul Dşayetlendirmesi
• 75. Devlet Resim Heykel Yarışması’nın Seçici Kurul’u 8 (sekiz) akademisyen / sanatçı, 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın seçici kurul üyelerinin isimleri müsabakanın son müracaat tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/ya da https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr), duyurulacaktır.

• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyeleri yerine yedek üyeler içerisinden diğer üyeler saptama hakkına sahiptir.

• Seçici Kurul; ön değerlendirmeyi 2021 yılı Ekim/Kasım ayı içerisinde online ortamda yapacak; nihai değerlendirmeyi ise pandemi koşullarının makul olması durumunda; toplama merkezine gönderilen eserler üzerinden yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye dşayet görülen eserleri belirleyecektir. Bakanlık Seçici Kurul değerlendirme toplantılarına dair değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan müsabakacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırayla başarı ödülüne ve sergilenmeye dşayet görülecektir. Dşayetlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda müsabakacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı ufak olan müsabakacı bir üst sıraya geçecektir.

• Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser resimleri dışında khamlecıya ait hiçbir şahsi bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, müracaatları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik tümlük kapsamında ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde müsabaka sekretaryası vasıtasıyla khamlecılardan ek bilgi ya da eserin farklı resimlerini talep edebilecektir.

• Seçici Kurul, ödüllerin bütününü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller çok sayıda khamlecı arasında paylaştırılabilir.

Eser Teslimi
• Eser teslimi hakkında prosedür basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr/ ve/ya da https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.

• Kargo ya da posta ile gönderilen eserler netlikle kabul edilmeyecektir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye dşayet bulunan eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak biçimde daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.

• Khamlecı tarafından kurulması gereken eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlayarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu hususta sorumluluk almayacaktır.

• Khamlecılar, müsabakada ödül alan ve sergilenmeye dşayet bulunan eserlerini sergi bittikten sonra eser iade prosedürlerinin başladığı tarihten itibaren, onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi doldurup imzalayarak sergi mekanında bulunan görevliye teslim etmek zorundadırlar.

• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra ödül alan ve sergilenmeye dşayet bulunan eserlerin teslimi sırasında khamlecılar; online müracaatnun sonraki adımı olan müracaat formunun 3 (üç) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı müracaat formlarından biri müracaat eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye müracaat eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı khamlecı tarafından saklanır.

Diğer Hususlar
• İnternet üzerinden üye olma ya da müsabakaya katılma aşamasında sistemden ya da kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun hızlıca giderilecek ve khamlecı bilgilendirilecektir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserler ile ilgili olarak doğabilecek birçok zarara dair dşayet belirlenmesi yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

• Khamlecılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ müsabaka internet sitesi üzerinden online müsabaka müracaat sistemine üye olmak ve eser resimlerini yüklemek ve müracaat numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş ollinkar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkında sahip değildir.

• Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt içinde ve ihtiyaç duyulması durumunda yurt dışında sergilenebilecek ve bu eserler hakkında birçok dijital ve basılı gereç üretilebilecektir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ya da tereddüt durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

İletişim Bilgileri
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/63
06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri:
Arzu SENEM ÇİFTÇİ : 0312 470 58 69 (istek.ciftci@ktb.gov.tr)
Filiz ÇİMEN TÜLEK : 0312 470 58 46 (filiz.tulek@ktb.gov.tr)
Fax : + (0312) 470 59 49 – 470 59 48
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

One thought on “Devlet Resim Ve Heykel Yarışması 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir