CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

CİMER BAŞVURULARI

CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvurusu yurttaşların istek, suç duyurusu ve şikâyetlerini direkt cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacı ile yapılmakta olan başvurulardır. CİMER, 2015 senesinde kurulmuş olan bir web servisidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan CİMER, dilekçe ve malumat edinme haklarının kullanımının yanı sıra katılımcı anlayışı çerçevesinde amme politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerilerin iletilebileceği bir platformdur. CİMER’e yapılacak şikayetlerin bir sınırlandırması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını CİMER’e bildirebilirler veya birtakım şeyleri istek edebilirler. Bunun için bir sınırlandırma yoktur sadece yazılan dilekçenin müsait bir dilde bulunmasına dikkat edilmesi gerekir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların müracaat yapabilmesi adına her gün ve her saatte hizmet verir. CİMER başvurusu için izlenmesi ihtiyaç duyulan adımlar şöyleki sıralanabilir:

 • E-devlet sitesine giriş yaparak, kullanıcı detayları ile CİMER başvurusunda bulunmak,
 • gov.tr adresi üstünden hüviyet detayları ile CİMER başvurusunda bulunmak,
 • ALO 150 numaralı telefon hattını arayarak CİMER başvurusunda bulunmak.

Başvuru sayfasına gelinmesinin peşinden başvuruda bulunacak ferdin istek, teklif, yakınma, suç duyurusu ve malumat edinme haklarından hangisini istek ettikleri soruluyor. Buradaki kutucuk işaretlenerek lüzumlu öteki bilgiler girildikten sonrasında müracaat mevzusunun yer alacağı sayfaya geçiliyor. Son olarak başvurunun içinde ne olduğu ile alakalı metin alınıyor ve kişini istek veya şikayetine mevzu olan bilgiler isteniyor. Burada meydana getirilen değerlendirme sonrası talepler alakalı amme kurumlarına iletiliyor.

CİMER Nedir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yurttaşların istek, suç duyurusu ve şikâyetlerini direkt cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir internet servisidir. CİMER yardımıyla vatandaşlar yakınma, istek, istek, teklif vb. alakalı bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan kontakt merkezine iletebiliyor. CİMER, hükümetin emek harcamaları ve amme idaresinin fiil ve işlemleri ile alakalı vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara da kaynaklık ediyor.

Cimer Başvurusu
Cimer Başvurusu

CİMER, elektronik sistemin ismi olup meydana getirilen başvurular sistemde kayıtlı ortalama 60 bin yönetimsel birimden alakalı olan amme kuruluşuna gönderilerek işleme alınır ve yeniden işleme alan müessese tarafınca cevaplanır. CİMER, dilekçe ve malumat edinme haklarının kullanımının yanı sıra katılımcı anlayışı çerçevesinde amme politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerilerin de iletebileceği bir platformdur.

CİMER’e Kimler Başvuru Yapabilir?

CİMER’e başvuruda bulunabilecek kişiler birtakım özellikleri taşımalıdır. CİMER’e başvuruda bulunmak için yaş, uyruk benzer biçimde nitelikler değerlendirilir. CİMER başvurusunda bulunabilecek olan kişiler şöyleki sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları,
 • 12 Yaşından Büyük Olan Kişiler,
 • Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar.

CİMER Başvuruları Nasıl Bir Süreçten Geçer?

CİMER müracaat periyodu müracaat, değerlendirme ve sonuçlandırılma aşamalarından geçer. CİMER’e iletilmekte olan şikayetler alakalı kuruma bildirilir ve probleminin çözülmesi için harekete geçilir. Yapılacak olan başvurular sırasında başvurunun iletilecek olduğu müessese doğrudan olarak seçilebilir. Bu işlemden sonrasında müracaat sevk edilmiş olduğu müessese tarafınca okunması mümkün ve ilgisine nazaran kurumun alt birimlerine gönderilir. Cevap verecek olan birim, başvuruyu; malumat toplama, derleme, inceleme, tahkikat benzer biçimde bazı değerlendirmelerden geçirerek yasal zaman içinde yanıt metnini onaylayacak olan yetkiliye iletir.

CİMER Üzerinden Başvuruda Bulunulabilecek Olan Kurumlar Hangileridir?

CİMER başvurusu iletilebilen kurumlar vardır. Kişiler, CİMER’e yakınma bildirirken şikayetlerinin mevzuları dahilinde istedikleri kurumu seçerek şikayetlerini direkt alakalı kuruma yönlendirebilirler. Örneğin okullarda olup biten bir problemi yakınma etmek için şikayetlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na direkt yönlendirerek sorunlarının daha süratli çözülmesini sağlayabilirler. CİMER üstünden başvuruda bulunabilecek olan kurumlar şöyleki sıralanabilir:

 • Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı
 • Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kurulları ve Bağlı Başkanlıklar
 • Bakanlıklar
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar
 • Üniversiteler
 • Bağlı İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Belediyeler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri)
 • İl Özel İdareleri

Kişiler, şikayetlerinin mevzusu doğrultusunda belirtilen bu kurumlara şikayetlerini direkt gönderme olanağına sahiplerdir. Bu vaziyet şikayetlerin daha süratli çözüme kavuşmasını ve kişilerin bekletilmemesini sağlaması açısından ehemmiyet taşır.

CİMER Kapsamı Dışında Olan Kurumlar Nelerdir?

CİMER üstünden yakınma iletilmeyen kurumlar vardır. Bu kurumlara iletilmek istenen şikayetler direkt kuruma yapılmalıdır. Bu şikayetlerin türü müessese özelinde değişim gösterebilir. CİMER kapsamı haricinde kalan birtakım kurumlar şöyleki sıralanabilir:

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Mahkemeler
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Yüksek Seçim Kurulu
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • Sayıştay
 • Dernek ve Vakıflar
 • Şirketler
 • Muhtarlıklar

Bu kurumlar ile alakalı yapılacak olan şikayetler CİMER başvurusu ile yapılamaz. Her kurumun yakınma edileceği yer kendi özelinde farklılık gösterir. Bu kurumları şikayette bulunmak için çoğu zaman savcılığa başvurmak gerekir.

CİMER Başvuruları Kaç Günde Sonuçlanır?

CİMER başvurularının sonuçlanma süresi müracaat türüne nazaran değişim gösterir. CİMER üstünden meydana getirilen müracaat bir yakınma ise bu şikayetin cevaplandırılması için 30 iş günü zaman belirlenmiştir. CİMER üstünden yapılma olan müracaat bir sual ise bu probleminin cevaplandırılması için 15 iş günü zaman belirlenmiştir. Bu zaman uzamamakla birlikte çoğu zaman başvurular daha kısa zaman içinde de cevaplandırılır.

CİMER Başvuru Durumu Nasıl Sorgulanır?

CİMER müracaat durumu sorgulamak, müracaat ile alakalı muamele gerektiği vakit müdahale etmek için mühim bir durumdur. CİMER başvurularının durumunu test etmeyen kişiler çoğu zaman herhangi bir dönüş almadığını zannedebilir; sadece CİMER’e meydana getirilen başvuruların muayyen bir cevaplandırılma süresi vardır. Bu zaman en geç 15 ile 30 iş günü içinde değişim gösterir. CİMER’e web ortamında meydana getirilen başvurularda bir müracaat takip sayısı verilir ve öncesinden belirtilmiş olan e-posta adresine başvurunun alındığı bilgisi gönderilir. cimer.gov.tr yada e-Devlet üstünden “Başvuru Sorgulama” monitörü üstünden müracaat takip edeni yapmak mümkündür; ek olarak CİMER davet merkezini (0312 590 20 00 / 0) arayarak da müracaat durumu sorgulamak mümkündür.

CİMER’in İşlem Yapmadığı Başvurular Nelerdir?

CİMER’in işleme almadığı müracaat türlerinden laf etmek mümkündür. CİMER’e iletilmekte olan her müracaat işleme alınmaz, her başvuruya yanıt verilmez. CİMER’in işleme almadığı müracaat türleri oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazıları şöyleki sıralanabilir:

 • Belli bir mevzuyu içermeyen yada anlaşılır, aleni ve net olmayan başvurular,
 • Başvurunun müsait yollarla (web, telefon, posta, şahsen müracaat) yapılmadığı ve şahsi bilgilerin (isim, soyisim, T.C. vatandaşlık hüviyet numarası, yabancılar için pasaport/yabancı hüviyet numarası, adres, kontakt detayları ve imza) belirtilmediği başvurular,
 • Kendi mevzuatında hususi bir müracaat usulü (hususi bir formun doldurulması, kaygan imza vb.) belirlenmiş mevzularda meydana getirilen başvurular,
 • Yargı makamları ve TBMM’nin vazife ve yetkisi alanında bulunan başvurular,
 • Üçüncü şahıslar yada müessese ve kuruluşlar ile hususi hukuk ilişkileri kapsamında istek, borç yada yükümlülükleri içeren başvurular,
 • Başkasının hüviyet ve kontakt bilgilerinin kullanıldığı yada ayırt etme gücü bulunmayan kişilerce meydana getirilen başvurular,
 • Başvuru metni ile ilgisi olmayan eki bulunan başvurular,
 • Herhangi bir amme müessese ve kuruluşunun vazife alanına girmeyen başvurular,
 • Hakkın açıkça kötüye kullanılmasına sebep olacak biçimde, aynı yada benzer talebin sıkça tekrarlandığı başvurular,
 • Yalnızca tahmine dayalı; somut malumat, belge ve kanıt içermeyen başvurular,
 • Yargı mercilerinin vazife ve yetki alanına giren mevzularda yapılma olan suç duyurusu başvuruları.

Günde Kaç Adet CİMER Başvurusu Yapılabilir?

CİMER başvurusu için günlük sınır 1 tane ile sınırlandırılmıştır. Hizmetin sıhhatli ve her insana eşit bir biçimde işlemesini temin etmek amacı ile açılan CİMER sistemine, web ortamında ve Alo 150 vasıtasıyla günde 1 defa müracaat yapılabilir. CİMER başvurusu sınırlandırılmadığı takdirde aynı başvurunun onlarca kere defa tekrarlanması laf mevzusu olabilir. Bundan ötürü CİMER müracaat rakamları sınırlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir