Çanakkale Belediyesi Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması

Çanakkale Belediyesi Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması

9-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında 59. kez düzenlenecek Uluslararası Troia Festivali’nin duyurularında kullanılacak afişi belirleyecek Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması için başvurular başladı.

Ulusal ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm katılımcılara açık olan yarışmaya son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022 Perşembe olarak belirlendi. Yarışmada 1. seçilen tasarım 10.000 TL, 1. ve 2. Mansiyon için seçilen tasarımlar 2.500 TL para ödülü alacakken; sergilenmeye değer görülen afişler ise 59. Uluslararası Troia Festivali kapsamında 9 – 13 Ağustos 2022 tarihleri arasında sergilenecek. Ödül töreni ise 10 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek festival resmi açılış töreninde gerçekleşecek.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliği ile düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda ise;

Duygu BURUNSUZ / Kreatif Direktör

Nadir ÇAKIR / Grafik Tasarımcı – Çanakkale Belediyesi

Öğr. Gör. Dr. İlkan Devrim DİNÇ / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Ali Can METİN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Blagoy TOPRAKİDİS / Fotoğraf Sanatçısı – Çanakkale Belediyesi

Öğr. Gör. Dr. Özlem UYAN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Enver YILMAZ /Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Başkanı

yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için Kültür İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilir, (Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No:4, 0286 214 16 72) tasarımlarda kullanılacak logolara, başvuru formu ve yarışma şartnamesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Belediyesi Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması
Çanakkale Belediyesi Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ 59.ULUSLARARASI TROİA FESTİVALİ AFİŞ TASARIM ve UYGULAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMA KONUSU
Her kent, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir nokta
oluşturmaktadır.
Kentimiz ise tarihi, arkeolojisi, mitolojisi, seramiği gibi geçmişten günümüze gelen tüm
zenginliklerinin yanında; tüm yaşayanlarının sahip olduğu ve sahip çıktığı hoşgörü ve
paylaşımcılık misyonu ile donanmıştır. Ulusal ve Uluslararası arenada “Barışın Kenti” olarak
bilinen kentimiz yaşam kültürü olarak “Barış”ı ele almaktadır.
Yarım asrı geride bırakmış ve 59.su için çalışmaları başlamış Festival, ismini dünyadaki en
ünlü antik kentlerden biri olan Troia’dan almaktadır. Troia Antik Kenti, 1998 yılından beri
bütün insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip, takdire ve korunmaya değer
bulunan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.
Binlerce yıllık zamana tanıklık etmiş ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İnsanlık
tarihi ve dünya kültürünün en önemli değerlerinden biridir.
Yarışmacılardan tasarımlarında, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu
içinde, kentin öğeleri ve yukarıda bahsedilen değerleri dikkate alınarak “TROİA” ve “BARIŞ”ı
yorumlamaları beklenmektedir.
2. YARIŞMA AMACI
● Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 59.’su yapılacak olan, “Uluslararası
Troia Festivali” etkinliğini duyurma amacıyla afiş seçilmesi, yarışmaya katılan
tasarımlar arasından sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival kapsamında
sergilenmesidir.
● Profesyonel veya amatör olarak grafik tasarımı yapan kişilerin tasarımcı kimliklerinin
gelişmesine yardımcı olmak, bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin
gelişmesine katkı sağlamak, özgün eser üretimine teşvik etmek, sanatsal çalışmaları
desteklemek ve kalıcı eser bırakmaya özendirmektir.
3. YARIŞMA ORTAKLARI
● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
● Troia-Tübingen Vakfı2
4. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açıktır.
5. KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı
rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde
ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen
temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez.
Bedel 11.Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi
adına ödenir.
b) Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı
katılım formu ile afişlerinin ve afişi hazırlarken kullanılan her türlü tasarımın özgün ve
kendilerine ait olduğunu, telif kapsamında olmadığını; fikirsel ve/veya biçimsel olarak
başka herhangi bir afiş, resim, video vb. üretim ile benzerlik taşımadığını; bu eser ya da
eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiçbir yerde sergilenmediğini,
telif haklarının devredilmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları
taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı
bırakılır.)
c) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz
olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi
yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her
türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer
ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim
ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip
olacaktır.
d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve
festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için Çanakkale
Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
e) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık
görülebilir.
f) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş
sayılacaklardır.
g) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört
renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına
çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
h) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı
destekleyen sözel mesaj olarak “59. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır.
Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
i) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop
(.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak,
layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.
j) Çalışmalar 50×70 dikey olarak en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak basılacak ve
gönderilecektir. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Sadece
fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak
getirilen/gönderilen afişler elden ve kargo-postadan teslim alınmayacaktır.3
k) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili
logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
l) Yurt içinden gönderilecek afişler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Afişler üzerinde
yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
m) Yurt içinden gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz
verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok
afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir.
Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “59.
Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması” ibaresi bulunacaktır.
Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı
bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde ıslak imzalı yarışma katılım formu, katılımcı
öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname
www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
n) Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması hakkında bir
paragraf açıklama yazabilir.
o) Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1.
derece yakınları yarışmaya katılamaz.
p) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci
veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.
q) Çanakkale Belediyesi, Jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını
saklı tutar.
r) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci afiş ve Mansiyon afişleri yedekleri ile
birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
s) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün olduğunu,
daha önce bu afiş ile herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını, ödül almadıklarını, afişin
hiçbir yerde sergilenmediğini kabul ederler.
t) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
6. ESERLERİN YAYIMLANMASI ve TELİF HAKKI
● Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde tekdir yetkisi
Çanakkale Belediyesi’ndedir.
● Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
● Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya
manevi uyuşmazlıklardan Çanakkale Belediyesi sorumlu değildir.
7. ESERLERİN TESLİMİ
a) Yurt içinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir.
Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek afişler hafta içi
her gün mesai saatleri içerisinde imza karşılığı teslim alınacaktır. Kargo veya posta ile
gönderilecek afişler için adres: Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No: 4 Merkez/ÇANAKKALE olup telefon numarası
0286 214 16 72’dir. Deforme olmuş afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Son teslim
tarihi ve saatinden sonra gelen/getirilen afişler teslim alınmayacaktır.4
b) Yurt dışından gönderilecek afişler, imzalı katılım formları ile birlikte
kardeskent@canakkale.bel.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.
c) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri
tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 5.
Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek
kultursanat@canakkale.bel.tr adresine gönderilecektir.
8. ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ
Eserlerin son teslim tarihi 26 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat 17:30’dur. Bu tarih ve saatten
sonra getirilen/gönderilen afişler teslim ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe
Değerlendirme Tarihi: 3 Haziran 2022 Cuma
Sonuçların Açıklanması: 8 Haziran 2022 Çarşamba
Ödül Töreni: 10 Ağustos 2022 Çarşamba
Sergileme: 9-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında “59. Uluslararası Troia
Festivali” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
10. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
a) Sonuçlar 8 Haziran 2022 Çarşamba günü itibari ile kamuoyuna Çanakkale Belediyesi internet
sitesi www.canakkale.bel.tr aracılığı ile duyurulacaktır.
b) Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri aracılığı
ile iletişime geçilecektir.
c)Değerlendirme ve sonuç açıklama tarihleri arasında Jüri Üyeleri tarafından gerçekleştirilecek
teknik incelemenin devam etmesi halinde, sonuçların açıklanması ileri tarihe ertelenecektir.
11.ÖDÜL
a) Dereceye giren eser sahiplerine aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller verilecektir.
b) Ödül eser sahibine ait hesaba yatırılacaktır.
c) Ödül üzerinden mevzuat gereği yasal vergi kesintileri yapılacaktır.
d) Birincilik ve mansiyon ödülü alan yarışmacıların, şehir veya ülke dışından gelmesi halinde,
ulaşım (ulaşım yalnızca yarışmacıyı kapsar), festival tarihleri boyunca 2 kişilik konaklama ve
yemek giderleri Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
DERECE ÖDÜL
Birincilik 10.000 TL (OnBinTürk Lirası)
1.Mansiyon 2.500 TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası)
2.Mansiyon 2.500 TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası)
12. SEÇİCİ KURUL (Soyadı sırasıyla)
1) Duygu BURUNSUZ / Kreatif Direktör
2) Nadir ÇAKIR / Grafik Tasarımcı – Çanakkale Belediyesi5
3) Öğr. Gör. Dr. İlkan Devrim DİNÇ / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
4) Doç. Dr. Ali Can METİN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
5) Blagoy TOPRAKİDİS / Fotoğraf Sanatçısı – Çanakkale Belediyesi
6) Öğr. Gör. Dr. Özlem UYAN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
7) Enver YILMAZ /Troia Tübingen Vakfı Başkanı
“Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, seçici kurul
değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz”
13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Bu yarışma kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından toplanan/toplanmak zorunda kalınan
kişisel veriler (belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla rumuz, adı soyadı, T.C. Kimlik
Numarası, Doğum Tarihi ve Yeri, Adres, Telefon, elektronik posta adresi, öğrenim durumu
imza, tasarım) 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda belirtilen şartlarla sınırlı
kalmak üzere; yarışmanın şartnameye uygun bir şekilde yürütülebilmesi, beyan edilen bilgiler
doğrultusunda yarışma için kişi tespiti yapılması, yarışma güvenliğinin sağlanabilmesi,
yarışmacılarla iletişime geçilebilmesi, kazananların ilan edilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak
işlenmektedir. Belediyemize şartname kapsamında sunulan kişisel veriler, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine
bağlı olarak, ıslak imzalı olarak sunulan formlar ve yarışmaya katılmak için Belediyemize
sunulan belgeler aracılığı ile toplanmaktadır. Yarışma kapsamında işlenen kişisel veriler,
Çanakkale Belediyesi olarak kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirildiğinin ispatı ile sınırlı
olarak resmi kurum veya kuruluşlar ile, yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilebilmesi
amacıyla sınırlı olarak İşbu şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen yarışma ortakları ve seçici
kurul ile, şartnameye uygun olarak yarışmayı kazananların ilanı ve yarışmaya katılan afişlerin
sergilenmesi amaçları ile sınırlı olarak kamuoyu ile ve Şartnamenin veri paylaşımını
gerektirdiği 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. İlgili kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
11. maddesi kapsamındaki haklarını kullanmak istediklerinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre Çanakkale Belediyesi’ne başvurabilirler.
14. BİLGİ İÇİN:
Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No:4 Merkez/ÇANAKKALE
0286 214 16 72
www.canakkale.bel.tr
kultursanat@canakkale.bel.tr

Başvuru Formu için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir