Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması

Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması

Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması, Ankara Belediyesi Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Adı Ve Amacı
“SOKAKTAKİ ANKARA” ANKARA MAHALLE CADDE VE SOKAK TABELALARI, BİNA KAPI NUMARALARI, MİMARİ TANITIM TABELALARI VE ÖZGÜN FONT ULUSAL TASARIM YARIŞMASI”
Yarışma, Ankara ilinde kullanılacak mahalle cadde ve sokak tabelaları, yapı kapı numarası, yapı mimari tanıtım tabelası ve orijinal Ankara fontu (yazı karakteri) elde edebilmek hedefiyle açılmıştır. Yarışma hususu çok sayıda meslek disiplininin (mimarlık, sınai dizayn, sanayi ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve etraf tasarımı, grafik dizayn, peyzaj mimarlığı) ve/yahut zanaat dalının ortak çalışmasını gerektirecek cinsten konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Şekli Ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine dayanılarak; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ile Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği tarafında Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan müsabaka, serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl bir tasarı yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu
Ankara ili, merkez ve tabi ilçelerinde, mahalle cadde ve sokak isimleri tabelalarının, yapı kapı numaralarının ve binaların mimari tanıtım tabelalarının, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının izlerini, ikinci yüzyılına taşıyacak bir anlayış ile tamamıyla Ankara’ya mahsus bir dizayn ve yazı fontu kullanılarak tasarlanması işidir. Tabela tasarımı ile yazı fontu tasarımı beraber yahut tek tek değerlendirilebilecektir.

İdarenin Adı, Adresi Ve İletişim Bilgileri
İdarenin Adı : Ankara Büyükşehir Belediyesi (Zabıta Dairesi Başkanlığı)
İdarenin Adresi : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat: 2, Genel Sekreterlik Proje Ofisi, Yenimahalle/ ANKARA
Raportörlük İletişim Bilgileri :
Raportör – Fulya Çınar ÖNAL (0312 507 1452)
Raportör – Seda ŞAHİN (0312 507 4005)
elektronik posta: – sokaktakiankara@ankara.bel.tr

Sponsorlu Bağlantılar
Yarışmaya Katılım Koşulları

 1. Yarışma, üniversitelerin; Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümleri mezunlarına açıktır. İstekliler yarışmaya ferdi yahut takım olarak katılabilir,
 2. Yarışmaya katılacak yarışmacıların alttaki konuları yerine getirmesi kuraldır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları mecburidir. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlanmış olmak suretiyle, ekipten birini takım başı olarak belirtmesi lazım olur. Yarışmaya takım olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur,
 3. Şartlar;

3.1 Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

3.2 Jüri üyeleri (danışman, soylu, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak ,

3.3. Jüri çalışmalarının rastgele bir bölümüne katılmamak,

3.4. Şartname alıp, ad ve adreslerini müsabaka raportörlüğüne kaydettirmek,

3.5. Yarışmayı açan idarede, müsabaka ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, neticelendirmek ve onaylamakla görevli olmamak,

3.6. Yarışmayı açan yönetim namına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

3.7. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler yeterince, geçici yahut çoğu kere kere kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

3.8. Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri taraflarına resmi yöntemlerle tebliğ edilir,

3.9. Yarışmaya katılmak isteyenlerin müsabaka internet adresinde bulunan “Kayıt” alanı altında çıkan formu doldurarak çevrimiçi kayıt olmaları gereklidir.
www.sokaktakiankara@ankara.bel.tr

3.10 Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “SOKAKTAKİ ANKARA – TABELA VE FONT TASARIMI YARIŞMASI” açıklaması ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı veznesine yahut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın Vakıfbank, Tunalı Hilmi Şubesi hesabına (IBAN: TR 50 0001 5001 5800 7284 8818 87) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların ad ile adreslerini raportörlüğe elden yahut elektronik posta aracılığıyla iletmesi gereklidir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterli olacaktır. Katılım ve yarışmaya dair vakit çizelgesi müsabaka takvimi başlıklı maddede belirtildiği gibidir.

3.11. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle beraber üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Tasarımlara Dair Beklentiler

 1. Tasarımların fikri derinliğinde umumi olarak; binlerce senelik büyük Türk tarihinin 17’nci özgür Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, birinci yüzyılının birikimlerini, ikinci yüzyılına aktaracak bir kültürel derinlik ve hususi olarak Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’ya mahsus bir hüviyet ve temsiliyet arayışının yönlendirici olması beklenmektedir.
 2. Yaratıcı ve orijinal sanatsal dizayn kanaati ile işlevsellik, sürdürülebilirlik, ekonomi gibi aktüel kavramların optimal dengede tutulması, hem Ankara’ya ilişkin, Ankara’ya mahsus bir dizayn geliştirilmesi üstelik basit görünür, okunur, alaka alımlı ve basit uygulanabilir levha tasarımlarının elde edilmesi beklenmektedir.
 3. Tasarlanan tabelaların, hem yapı duvar yüzeylerine üstelik sahip olunan levha direklerine monte edilebilecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.
 4. Özgün Ankara yazı fontunun ilkin ticari tanıtım tabelaları olmak suretiyle kentin her yerinde ve hususi olarak Belediye’ye ilişkin türlü levha mecralarında (örneğin; otobüs, metro ve diğer belediye araçları ile belediye hizmet binalarında, durak ve istasyonlarda) dahi kullanılabileceği öngörülmelidir.
  Yarışmacılardan İstenenler
  Yarışma, “orijinal Ankara fontu tasarımı” ve “levha tasarımı” olmak suretiyle 2 kategoride yapılacak, yarışmacılar her iki kategoriye beraber katılabilecekleri gibi yalnızca levha yahut yalnızca font yarışmasına dahi katılabilecektir. Sadece levha tasarımına katılacak olan tasarımcılar sahip olunan yazı fontları arasından dilediklerini kullanmakta serbesttirler.
 5. Özgün Ankara Fontu Tasarımı Sunum ve Teslim Standartları (Şematik Örnek 01 ve 2)
  Yarışmaya mevzu olan font tasarımları orijinal olup, diğer bir yerde yayımlanmamış ve kullanılmamış olması gereklidir. Bilgisayara yüklenemeyen fontlar jüri yönünden elenecektir.
  Font tasarımının sunumunda öneme alınacak konular ve sunu formatı aşağıda belirtilmiştir.

1.1. A3 ak kağıt üstüne matbu olarak sunulmalıdır.

1.2. Her bir font ailesi üyesi için farklı bir sayfa hazırlanmalıdır.

1.3. Aynı sayfada her bir aile üyesinin 7 punto, 12 punto, 24 punto ve 36 Punto programları yer almalıdır.

1.4. Aynı sayfada her bir aile üyesinin Q, W, X dahil 32 büyük harf, 32 ufak harf, 10 rakam ve bütün noktalama işaretleri gösterilmelidir.

1.5. Aynı sayfada biri asgari 100 sözcük, öteki asgari 300 sözcük içeren 2 adet Lorem Ipsum metni ile birlikte sunulmalıdır.

1.6. Font tasarımları, standart font ailesi (Regular, İtalik, Bold, Bold İtalik) ögeleri ile birlikte;
• Basılı olarak A3 boyutlarında teslim edilmelidir.
• Çalışma bir siyah-ak ve bir de koyu renk zemin üstünde sunulmalıdır.
• Her bir sunu kâğıdının üstüne, sağ üst köşeye 6 rakamdan meydana gelen bir rumuz yazılmalıdır. Sunum kâğıtları üstünde yarışmacının kimliğini belirtecek diğer hiç bir yazı ve işaret konulmamalıdır.
• Çalışma ayrıyeten vektörel bir formatta, “.TTF’ ve “.OTF” uzantılı olarak dijital formatta teslim edilmelidir. Yarışma teslim CD’sinde “font” adlı bir dosya altında yazılmalıdır.

1.7. A,I,Ğ,Ö,Ş,E,1,3,5,0 karakterlerinin her biri yüksekliği 20 Cm. olmak suretiyle A3 boyutunda bir kağıda konularak, anatomik oranları çizgisel olarak gösterilecektir.

Teslim Standartları Ve Yeri

 1. Kimlik Zarfı
  Yarışmacılar, sunumların teslim edildiği ambalajın içine sunu kağıtlarındaki ile tıpkı rumuzu taşıyan ve üstünde “SOKAKTAKİ ANKARA – TABELA VE FONT TASARIMI YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazılı olan bir zarfın içine aşağıda belirtilen belgeleri koymalıdır:

1.1. Kimlik Formu (Yarışma ekibi üyesinin/üyelerinin yarışmadaki rolü, adı-soyadı, mesleğini bildirir takım listesi belgesi)

1.2. Yarışma Katılım Tutanağı Formu (Bireysel katılımda yarışmacının, takım halinde katılımda şayet takım temsilcisinin ve diğer müellif takım üyelerinin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı evrak, bu evrak müellif takım üyeleri yönünden doldurulacaktır)

1.3. Madde 5’de belirtilen bölümlerden mezun olduğunu gösterir diploma/ mezuniyet belgesi

1.4. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
Teslim ambalajı içinde hüviyet zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek müsabaka dışı bırakılır.
Yarışmaya katılan tasarı sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları durumda kimliğinin açıklanmasını dileyenler, hüviyet zarflarının üstüne ayrıyeten “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan hüviyet zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri yönünden açılır ve bu konu tutanakta belirtilir.

1.2. Basılı Sunumlar ve CD Teslimi
Tabela ve font tasarımlarına ilişkin bütün sunu kağıtları ile bütün tasarımların şartnamede belirtilen teslim standartlarına göre dijital olarak yazılmış olduğu CD, ağzı kapalı bir zarf içinde konulmalıdır. Zarfın ve CD’nin üstüne, müsabaka iştirak tutanağı formunda belirtilmiş olan rumuz yazılmalıdır. Zarfın üstünde katılımcının kimliğini belirtebilecek diğer hiç bir yazı yahut işaret bulunmamalıdır.

Kimlik zarfı, sunu kağıtları ve sunu CD’sinden meydana gelen teslim ambalajı, “Fulya Çınar Önal Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5, Kat: 2, Genel Sekreterlik Proje Ofisi, Tasarım Yarışması Raportörlüğü, Yenimahalle/ ANKARA” adresine elden imza karşılığı, müsabaka takviminde belirtilen matbu çalışmaların teslimi için son tarih ve saat olarak belirtilen 03.08.2021, saat 17.00’yekadar teslim edilebilir. Kargo ile teslim yapılması halinde teslim ambalajının, tıpkı teslim tarihi ve saatinden evvela kargoya verildiğini gösterir kargo alında makbuzu, matbu çalışmaların teslimi için son tarih ve saat olarak belirtilen 03.08.2021, saat 18.00’ekadar müsabaka raportörlüğünün elektronik posta adresine iletilmelidir.

Yarışma takviminde Basılı Çalışmaların Kargo ile Teslimi İçin Son Tarih olarak belirtilen 05.08.2021, saat 18.00’e kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan yönetim mesul değildir.

1.3. Online Teslim
Şartnamede belirtilen teslim standartlarına göre hazırlanmış levha ve font tasarımlarına ilişkin bütün sunu kağıtları ile bütün tasarımlar Madde 4’de belirtilen ve aşağıda verilen raportörlük elektronik posta adresine, müsabaka takviminde belirtilen çevrimiçi teslim için son tarih ve saat olan 03.08.2021, saat 23.59’a kadar yüklenmelidir. (yüksek ebatlı dosyaların gönderilmesi için aktarım linki kullanılabilir):
sokaktakiankara@ankara.bel.tr

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki hallerde olan projeler jüri kararı ve tutanağa geçirilmek şartı ile yarışmadan çıkarılır:

2.1. Kağıt ve CD sunumları ile sunumlara eklenecek Kimlik Zarfı ve zarf içindeki belgelerin teslim edilmediği öneriler,

2.2. Yarışmanın iştirak koşullarına uymayanlar,

2.3. Herhangi bir yerinde yapıt sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret ve benzeri. bulunan sunumlar (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış tanımlama notları bu işaretlerden sayılır),

2.4. Katılım ücretini yatırmamış yahut yatırdığı durumda raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,

2.5. Yarışma takviminde belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

ÖDÜLLER (Her İki Kategoride)
Eş Birincilik mükafatına yaraşır görülen üç yapıt: 50.000’er TL
Mansiyon mükafatına yaraşır görülen altı yapıt: 7.500’er TL
Jüri takdir sonuçlarının ilanından sonra yukarda yazılan mükafat ve mansiyon tutarları, 193 sayılı gelir vergisi kanunun 29. Maddesine göre yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi:

 1. Yarışma duyurusu: 10 Mayıs 2021, Pazartesi
 2. Kayıt için son tarih: 24 Mayıs 2021, Pazartesi (Saat 17.00’ye kadar)
 3. Soru sorma için son tarih: 01 Haziran 2021, Salı
 4. Soruların cevaplanması için son tarih: 15 Haziran 2021, Salı
 5. Online teslim için son tarih: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 23.59’a kadar)
 6. Basılı çalışmaların teslimi için son tarih: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 17.00’ye kadar)
 7. Basılı çalışmaların kargo ile teslimi için son tarihi: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 18.00’e kadar)
 8. Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 26 Temmuz 2021, Pazartesi
 9. Yarışma sonuçlarının açıklanma günü: 9 Ağustos 2021, Pazartesi
 10. Sergi ve Kolokyum tarihi: Sonuçlar ile birlikte açıklanacak

Yarışma Web Sitesi: http://sokaktakiankara.ankara.bel.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir