Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Tasarım Yarışması

Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Tasarım Yarışması

Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Tasarım Yarışması, Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Tasarım Yarışması Düzenliyor.
Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Yarışması, Tasarım Kümelenme Merkezi’nin Nurus ve Digiage Oyun Kümelenmesi işbirliğiyle düzenlediği bir müsabakadır. Yarışmaya üniversitelerin dizayn ve mühendislik hakkında bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve 25 yaş ve altı mezunlar katılabilecektir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Nurus Tasarım Kampı + Nurus Çalışma Koltuğu + 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü Nurus Çalışma Koltuğu + 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Nurus Çalışma Koltuğu + 5 Bin Türk Lirası

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, müsabaka sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, müsabakacılara veya yasal vekillerine elden ya da kargo yolu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre teslim edilir.

Yarışmanın Konusu
Bilgisayar oyunlarının ve teknolojilerinin gelişmesiyle, internet bağlantı hızlarının yükselmesiyle beraber online oyunlara olan ilgi de çok çabucak artmıştır. Oyun alıştırmaları, tekil oyunlar, çoklu ve online oyunların yanı sıra, dinlenme, oyun içerikli videolarin izlenmesi, müziklerin dinlenmesi ve aynısı gerekçelerle, ülkemizde bilgisayar başında geçirilen sürenin 10 saati aştığı hesaplanmıştır.

Peki bu uzun maratonda başarı için yalnızca bilgisayar teknolojisi yeterli mi? Saatler ilerledikçe enerjinizin düştüğünü, odaklanma zorluğu yaşadığınızı ve en önemlisi vücut sağlığınızın riske girdiğini hiç düşündünüz mü?

Bu problemler oyuncular için geliştirilmiş özel tür koltuklarının doğmasına yol açmıştır. Normal koltuklar iş ortamları için üretilen normal koltukların beden ergonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak konusu ile ilgili sınırlı özellikler içerdiği düşünülürse oyuncu koltuğu modellerinin, beden yapılarına uyumlu, rahat, çok fonksiyonli ve şık dizaynlarıyla öne çıktığı görülmektedir. Oyuncu koltukları sundukları bu özellikler ile birçok çalışan, yönetici, Youtuber ve başlangıç seviyesinden ileri seviyeye e-spor oyuncularının saygınlık ve ilavetenlık göstergesi haline gelmiştir.

Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında teknolojiyi dizaynla buluşturma ve dizaynın biyomimikri yolu ile anatomiye en uyumlu biçimde üretilmesini sağlamaktır. Bu müsabaka ile bunun yanı sıra; yöntem bilgi ve dizaynın özendirilmesi, khamlecıların rekabet gücü kazanmalarına makul ortamın sağlanması, mobilya sektörü alanında dizaynın öneminin vurgulanması, bu anlamda genç dizayncıların desteklenmesini ve mobilya sektörüne kazandırılmaları amaçlanmaktadır.

Dşayetlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılan projeler;
● Oyun sırasında edinilen tecrübesin arttırılması,
● Yenilikçilik ve özgünlük,
● Kişiselleştirilebilirlik,
● Pazarlanabilirlik,
● Kapsayıcılık,
● Uygulanabilirlik,
● İşlevsellik,
● Sürdürülebilirlik,
● Temizlenebilirlik,
● Projeye dair kullanışlı verileri etkin biçimde kullanma

Bütün bu nedenler güvenlik kriterleri ve bu kriterlerin alt açılımlarını da içerecek biçimde dikkate alınarak jüri tarafından tarafından jürinin değerlendirme sırasında ilave edebileceği kriterleri de kapsayacak biçimde bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.

Yarışmaya Başvuru Ve Khamle Koşulları
● Yarışmaya khamle bedavadir.

● Yarışmaya takım olarak katılmak zorunludur. Ekipler en çok 3 kişiden oluşabilir.

● Khamlecıların öğrenci ya da 25 yaş ve altı mezun olması gereklidir.

● Takım temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin dizayn bölümlerine bağlı, mimarlık, hoş sanatlar, resim sanatlar ve resim iletişim dizaynı, sanat ve dizayn ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve dizayn disiplinlerini içine alan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve hekime) öğrencileri ve bu bölümlerden mezun olmuş khamlecılar olabilir. Her takımda en az bir mühendis bulunmalıdır. Diğer bütün disiplinlerden öğrenciler, yukarıyadaki şartları sağlayan takım temsilcisinin olduğu takımların üyesi olarak ile müsabakaya katılabilir.

● Takımlar müsabakaya çok sayıda proje ile katılamazlar.

● Yarışmaya katılanların; jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden ortakları, yardımcıları ve çalışanları veya akrabaları arasında olmamaları gereklidir.

● Yarışmaya katılanların, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması gereklidir.

● Yarışmaya gönderilen dizaynların daha önce herhangi bir ortamda sergilenmemiş ve diğer bir müsabakaya daha önce gönderilmemiş olması gereklidir.

● Projelerde proje sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret olmamalıdır.

● Yarışma Başvuru Formu’nu belirtilen süreler içerisinde doldurarak kayıt yaptırmış olmak gereklidir.

Jüri Üyeleri

Yarışmacılara Verilecek Olan Bilgi Ve Belgeler
● Başvuru Formu
● Şartname
● Muvaffakatname
● Ön araştırma belgeleri ve seminerler
● İlgili TSE Belgeleri
Yarışmanın web sitesinden https://gelecekburada.com.tr müsabaka şartnamesi para ödemeden indirilip gerekli bütün bilgiler temin edilebilir

Yarışmacılardan İstenenler
● 1/10 ya da 1/5 ölçekli yöntem çizim ve ölçülendirme (üst , ön, arka, yan görünüşler).

● Tasarımcılar tüm anlatımlarını en çok 3 (üç) adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler.

● 1 adet A2 paftada dizayna ait yöntem çizim ve üretilebilirlik ayrıntılarına yer verilmelidir.

● Paftalar 300 dpi çözünürlükte ve RGB, JPEG ya da PDF formatında olması gereklidir.

● Tasarlanan ürüne eklenen (var ise) yeni özelliklere ait kısmi ayrıntılar ½ ölçekte bulunmalıdır.

● Üç boyutlu resimler varsa bunların el çizimleri.

● Tasarımın .obj/.stl/… uzantılı ve ölçekli 3 boyutlu modeli.

● Paftalar RUMUZ_PAFTA NO olacak biçimde isimlendirilmelidir.

● Rumuz 3 rakam ve 2 harften oluşmalıdır. Rakamlar ve harfler ardışık olmamalıdır. Aynı rakam ya da harf çok sayıda kullanılmamalıdır. (Örnek: 3H48T)

● Tasarımın anlamsal, kavramsal hikayesinin anlatıldığı, dizayn kararları ile ilişkilendirilmiş ve
dizayna dair farklı disipliner bakış açılarının anlatıldığı en çok 500 kelimelik açıklama metni Word veya pdf formatında hazırlanmalıdır. Belgenin ismi Rumuz ile aynı olması gereklidir.

● Tüm ekip üyelerinin https://yarisma.gelecekburada.com.tr internetsitesinden indirilecek Başvuru formları, Kimlik Fotokopileri, Muvaffakatname ve Öğrenci Belgeleri (Mezun ise Mezuniyet Belgesi) RUMUZ_KIMLIK adlı kimlik dosyasında toplanmalıdır.

● Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.

● Yüklenecek bütün dosyalar içinde olması gerekli olanlar (KİMLİK DOSYASI , PAFTALAR ) tek bir
klasörde bir araya getirilerek 50 MB’yi geçmeyen zip. dosya içinde olması gereklidirlar. Dosyanın adı rumuz bilgisini içermelidir.

Çizim ve sunularda aşağıdaki eskatiyenr uygulanacaktır:
• Her türlü çizim yöntemi ve renk serbesttir.
• Çizimler her ölçeğin gerektirdiği detayda hazırlanacaktır.
• Çizimler A2 boyutunda paftalarda teslim edilecektir.

Yarışmanın Takvimi
Son teslim: 30 Eylül 2021
Jüri değerlendirme: 15 Ekim 2021-30 Ekim 2021
Sonuçların ilanı: 1 Kasım 2021

Projelerin Teslim Yeri Ve Şartları
Proje teslimi, dosyaların ve imzalı müracaat formunun online olarak https://gelecekburada.com.tr sitesine yüklenmesinden ibarettir. Belirtilen gün ve saat dışında sisteme yükleme yapmak mümkün olmayacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumun/ Kurumların Ve Raportörlerin Adres Ve İletişim Bilgileri
BİLİŞİM VADİSİ
Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5 Gebze/Kocaeli
Telefon: +90 (262) 754 14 14
E-posta: info@bilisimvadisi.com.tr
Web: https://gelecekburada.com.tr

Başvuru Formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir